Verhuur

De Andreaskerk kan worden gehuurd voor allerlei activiteiten. In een fraaie folder zijn de mogelijkheden beschreven die de Andreaskerk biedt.

Leerhuis

Van oktober tot mei wordt weer het Leerhuis gehouden. De eerstvolgende keer is op 9 februari. De kringbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies. Zowel op de ochtend als de avond is hetzelfde programma. De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar mee te maken als de hele serie niet zou schikken. Het leerhuis heeft als thema 'Van conflict naar gemeenschap' en staat in het teken van de oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie in 1517.

Zwaan-zit-aan

In de pastorie staat een pracht van een zes-pits fornuis. Zes keer per jaar wordt er een maaltijd gehouden. Ieder kan hiervan meegenieten, want er is plaats voor wel 25 personen. De eerstvolgende keer is dinsdag 10 januari 2017.

Uit de kerkenraad

In de oktobervergadering van de kerkenraad stonden met name zaken als planning op de agenda. En er is gesproken over de financiën.

Abonneren op Andreaskerk RSS