Zeemanskerkendienst/Reformation Service

Ook in 2018 zijn we van plan om Hervormingsdag in een feestelijke dienst te vieren met de Zeemanskerken van Rotterdam!
Also in 2018 we want to celebrate the Reformation Service together with the Seaman's Churches of Rotterdam!

Hervormingsdaglezing

Op woensdag 31 oktober 2018 wordt in de Andreaskerk de jaarlijkse Hervormingsdaglezing gehouden. Martin van Wijngaarden geeft een lezing over Nederlandse afbeeldingen van het lutherse geschrift: “de Confessie van Augsburg”  en Mirjam van Veen houdt een lezing die als titel Luther en Calvinistisch Nederland heeft. De avond wordt besloten met een gemeenschappelijk avondgebed.

Activiteitenfolder

De activiteitenfolder voor het seizoen 2018-2019 is verschenen. De folder geeft een beknopt overzicht van alle activiteiten van de Lutherse gemeente Rotterdam. Onder andere zal in diensten en in kringen aandacht gegeven worden aan: Alleen Geloof, Alleen Genade, Alleen Christus en Alleen de Schrift. Dit zijn oude maar nog steeds actuele thema’s, ook in de traditie van het Nederlandse lutheranisme.

Abonneren op Andreaskerk RSS