500 jaar Reformatie

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. De Andreaskerk viert dit onder andere in de Zeemanskerkendienst op 29 oktober om 11.00 uur en in een bijzondere editie van de Hervormingsdaglezing op maandag 30 oktober om 19.30 uur.

Leerhuis

Van oktober tot mei wordt weer het Leerhuis gehouden. De eerste keer is op 12 oktober. De kringbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies. Zowel op de ochtend als de avond is hetzelfde programma. De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar mee te maken als de hele serie niet zou schikken. Diverse onderwerpen zullen worden besproken aan de hand van met name delen uit de boeken 'Liberaal Christendom' en 'De orthodoxe ketter'.

Zeemanskerkendienst

Wij vieren in 2017 op 29 oktober voor de 35e keer Hervormingsdag met de Noorse, Zweedse, Deens en Finse Lutherse kerken en de Deutsche Evangelische Gemeinde in een meertalige dienst. Dit is uniek in Europa. Vanwege het reformatieherdenkingsjaar: extra muziek en activiteiten na de dienst. De dienst begint om 11.00 uur.

Hervormingsdaglezing

Op maandag 30 oktober 2017 wordt om 19.30 uur in de Andreaskerk de jaarlijkse Hervormingsdaglezing gehouden. Het thema is “het gemeenschappelijk herdenken van de Reformatie 1517-2017". Medewerking wordt o.a. verleend door de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. Hans van den Ende. Ook wordt de Rotterdamse Lutherpenning uitgereikt aan REFO500. De avond wordt besloten met een gemeenschappelijk avondgebed.

Abonneren op Andreaskerk RSS