Kerkdienst

Zeemanskerkdienst/Hervormingsdagdienst
zondag, 29 oktober, 2017 - 11:00

20e zondag na Trinitatis
Ds. M.L. van Wijngaarden
Heilig Avondmaal, m.m.v. AndreasCantorij
Klik hier voor meer informatie.