Gemeentevergadering

Op zondag 25 juni is er na de dienst een gemeentevergadering. Deze is in de kerkenraadskamer en duurt van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30. Voor een lichte lunch wordt gezorgd. Naast allerlei financiële zaken is er ook een presentatie over Bach.

Besproken worden:
- de meest recente informatie uit de kerkenraad;
- de financiën van Diaconie en Kerkermeesters (de stukken kunt u de week ervoor bij de kosterij al krijgen om thuis te lezen);
- een rondvraag (als u denkt een grote vraag te hebben kan het handig zijn -met het oog op de beantwoording- deze eerder bij een van de DB-leden bekend te maken).

Te midden van alle cijfers en zakelijke gegevens zal de heer Andries Ponsteen een presentatie houden rond onze grote Bach!