Hervormingsdaglezing

Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Lutherse traditie.

Voor de bijeenkomsten worden steeds deskundigen uit het betreffende vakgebied bereid gevonden om een deel van het programma te verzorgen.

De Hervormingsdaglezing 2017 vindt plaats op maandag 30 oktober (vanwege landelijke jubileumactiviteiten een dag eerder dan gebruikelijk).

De Lutherse gemeente Rotterdam herdenkt 500 jaar reformatie samen met de Classis I&II van de Protestantse Kerk Nederland en met de bisschop van Rotterdam, mgr. dr. Hans van den Hende vanaf 19.30 tot ongeveer 22.15 uur in de Andreaskerk, heer Vrankestraat 51, 3036 LB Rotterdam.

Het programma "het gemeenschappelijk herdenken van de Reformatie 1517-2017”, geïnspireerd door het luthers-katholieke document Van Conflict naar Gemeenschap valt globaal in drie delen uiteen:

1. Reformatie in gesprek met Rome
m.m.v. de Bisschop van Rotterdam mgr. dr. Hans van den Hende

2. Reformatie met aandacht voor educatie vanuit een voornamelijk protestants verband
Uitreiking van de Rotterdamse Lutherpenning aan REFO500: prof. dr. Herman Selderhuis en drs. Karla Apperloo-Boersma

3. Oecumene in plaatselijke context
Gemeenschappelijk avondgebed met materialen van de gezamenlijke luthers-katholieke herdenking van de reformatie in 2017
Voorgangers:
mgr. dr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam
ds. drs. Ilse Hogeweg, praeses van de Classis Rotterdam I&II
ds. dr. Martin van Wijngaarden, predikant Lutherse gemeente