Leerhuis

Seizoen 2016-2017

Dit jaar wordt voor het zestiende seizoen er weer vanaf oktober (in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies) de maandelijkse ochtend- en avond-kringbijeenkomst in de Andreaskerk georganiseerd.

In 2017 zullen protestanten met rooms-katholieken wereldwijd samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan. Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to Communion. De zes hoofdstukken van dit vertaalde document worden gelezen en besproken, waar mogelijk in combinatie van andere publicaties die gaandeweg het licht zullen zien. Centraal staat dus:

'Van conflict naar gemeenschap'

Op de tweede de donderdag van de maand hebben zowel de ochtenden (10.00 uur) als de avonden (20.00 uur) hetzelfde programma. U kunt kiezen welk tijdstip u het meest schikt. Meldt u zich a.u.b. even aan bij een van de contactpersonen en neemt u gerust kennissen mee. De tekst is hier te vinden, maar wordt ook uitgedeeld. Deze bijeenkomsten kunnen ook ‘los van elkaar’ bezocht worden, als de hele serie niet zou schikken.

13 oktober
Hoofdstuk 1
Reformatie herdenken in en tijd van oecumene en globalisering

10 november
Hoofdstuk 2
Nieuwe benaderingen van Martin Luther en de Reformatie

8 december
Hoofdstuk 3
Historische schets van de lutherse Reformatie en de Katholieke reactie

9 februari
Hoofdstuk 4
Basisthema’s van Luthers theologie in het licht van luthers-RK dialogen

9 maart
Hoofdstuk 5
Geroepen tot gezamenlijk gedenken

11 mei
Hoofdstuk 6
Vijf oecumenische imperatieven

Ochtendbijeenkomst
Nadja van Muijen-Kouratovsky 010-422 49 04

Avondbijeenkomst
Nel Merks-Knetsch 015-2619215
Martin L. van Wijngaarden 010-209 60 66