Activiteitenfolder

ACTIVITEITEN 2019-2020

Dit jaar is een soort schakeljaar. En wel op verschillende manieren. Enerzijds ronden we thema’s af die we een tijdje aandacht gaven zoals: Alleen Geloof, alleen Genade, alleen Christus en alleen de Schrift. Die afronding zal zoals u kunt lezen, op 31 oktober zijn. Inmiddels beginnen ook andere benaderingen: rond Advent en Kerst zal het Rembrandtjaar mede een inspiratiebron zijn en in de 40-dagentijd zullen dat de ‘Ik ben’-uitspraken van Christus zijn. Die hebben we in deze gemeente nog nooit op deze manier gelezen en van aandacht voorzien.

Maar ook op andere manieren zijn er verschuivingen aan de orde. Zoals aangekondigd zal na de liturgieaanpassingen van vorig seizoen ook de informatievoorziening veranderen, op de site, maar ook op papier. In Contact zult u er meer over lezen hoe dat blad in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan. Daarvoor in de plaats komen maandelijkse nieuwsbrieven.

En ook deze activiteitenfolder verschijnt voor de laatste keer. Volgend jaar kunt u het aanbod van gemeenteactiviteiten lezen in een zogenaamde glossy, een eenmaal per jaar verschijnend kerkmagazine met alle informatie voor het dan komende kerkelijk seizoen.

In Contact en op onze site vindt u steeds aanvullende informatie.

Van harte aanbevolen namens de kerkenraad,

Ds. Martin L. van Wijngaarden