Activiteitenfolder

ACTIVITEITEN IN DE ANDREASKERK IN HET SEIZOEN 2018-2019

Afgelopen jaren stonden veelal in het teken van de Reformatieherdenking. Het feit dat de Reformatie begon kreeg veel aandacht, met name rond de aflaten en andere zaken die het begin van deze beweging markeerden.

Komend seizoen zal meer aandacht gegeven worden aan inhoudelijke aspecten die samenhangen met de onder andere in het Evangelie van Matteüs genoemde werken van Barmhartigheid. Deze zeven werken zullen de leidraad vormen voor de maaltijdgesprekken en de diensten in de 40-dagentijd.

Door het gehele seizoen zal in diensten en in kringen aandacht gegeven worden aan: Alleen Geloof, Alleen Genade, Alleen Christus en Alleen de Schrift. Dit zijn oude maar nog steeds actuele thema’s, ook in de traditie van het Nederlandse lutheranisme.

In Contact en op onze site vindt u steeds aanvullende informatie.

Van harte aanbevolen namens de kerkenraad,
Ds. Martin L. van Wijngaarden