Kerkdienst Eeuwigheidszondag

3e zondag van de Voleinding, laatste zondag van het kerkelijk jaar
zondag, 24 november, 2019 - 10:30

Voorganger: ds. Martin van Wijngaarden

In deze dienst herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar.
Muzikale medewerking door de AndreasCantorij.

Vanaf Eeuwigheidszondag tot en met Driekoningen staat elke dienst een schilderij van Rembrandt centraal.