Agenda

oktober 2021

  zo ma di wo do vr za
40
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
41
3
4
5
6
7
8
9
10:30
kerkdienst, 18e zondag na Trinitatis

zondag, 3 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 18e zondag na Trinitatis

»

Orgelspel BWV 654 Schmücke dich o liebe Seele

Lied 273: 1 en 4

           

Ingangspsalm    (uit Psalm 122)

Lied 320

 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-29

Evangelielezing: Lucas 5:27-32

 

Lied 379: 1, 4 en 6       

Lied 375:1 en 2

           

Voor de zegen, lied 422

 

Orgelnaspel: BWV 548 preludium in e-moll                    

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lector:  Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar  

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift                      ...                                                

 

Volgende week, 10 oktober

komt de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

 

De Lutherse Synode heeft als taak, de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de

koffie "na te praten".

Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

De Kerkenraad

 

Over twee weken, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

 
 
 
 
 
 
 
42
10
11
12
13
14
15
16
10:30
kerkdienst, 19e zondag na Trinitatis

zondag, 10 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 19e zondag na Trinitatis

»

Genezing, wat houdt dat in? Wat vraagt het van hen die gebroken zijn, wat vraagt het van ons, gebroken genezers? Vandaag een dienst over gebrokenheid, vergeving en genezing.

 

In deze dienst is de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog bij de koffie met hem en elkaar in gesprek te gaan.

 

           

Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

Gloria, lied 304, 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen

 

Gott der Herr ist Sonn und Schild.

Cantate van Paul Horn,

voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee fluiten en orgel

 

Eerste lezing: Jeremia 8:4-7      

Lied 176: 1 en 6           

Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

 

 Zondagslied 863, in de vorm van een lied-cantate

1 cantorij (in het Duits),  2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen

 

Verkondiging

 

Lied 534                      

Voor de zegen, lied 704

 

                         

Voorgangers: Andreas Wöhle en Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector:  Rudi Ruijgendijk

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

Organist: Niels Jan van der Hoek

M.m.v.: AndreasCantorij

Lisa Hinfelaar (sopraan)

Linda Stolk (dwarsfluit)

Marja Bolhout (dwarsfluit)

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont  

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

Volgende week, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

             

Zaterdag 30 oktober 2021, Hervormingsdaglezing 2021, 15.00-17.00 uur, Lutherse gemeente Rotterdam    

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism.

 
 
 
 
 
 
 
43
17
18
19
20
21
22
23
10:30
kerkdienst, 20e zondag na Trinitatis

zondag, 17 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:00

kerkdienst, 20e zondag na Trinitatis

» Doopdienst Given

Dopen, het is een feest dat Given vandaag gedoopt wordt!

We lezen en zingen teksten over doop.

 

Voor Luther was het een zichtbaar Woord. Petrus schrijft bij doop over redding. En boven alles uit Christus spreekt dat alle kinderen tot hem mogen komen.

 

Wat betekent dit voor ons vandaag de dag?

 

Orgelspel J.S. Bach Christ unser Herr, zum Jordan kam

 

Lied 273: 1 en 4

Ingangspsalm    (uit Psalm 119)

 

Eerste lezing: 1 Petrus 1:1-9

 

Lied 326: 1, 2 en 6       

 

Evangelielezing: Marcus 10:13-16

 

Lied 534

Lied 348

Allen: 1, 3 en 5

Vrouwen: 2

Mannen: 4

tevens het binnenbrengen van Given.

 

Gezongen ZONVLOEDGEBED (op de dubbelmelodie van lied 540)

                                               

1. A      O God, U hebt gezonden                       

            uw woorden in de tijd:              

            U bent met ons verbonden                    

            nu en in eeuwigheid.                            

                                               

2 B.      U hebt het al geschapen,                       

            de hele creatuur:                                   

            de chaos werd geordend            

            tot een bestaan zo puur.            

 

3. A      Toen toonde U aan Noach

            hoe zwaar de aarde woog;

            en als bewijs, als teken,

            gaf U een wolkenboog.

 

4. B      En Mozes trok door water,        

            het doodsland àchter zich                      

            om Israël te leiden                                

            langs wegen van uw licht.                     

 

5. AB   En Joshua en Naäman       

            hebben op U gebouwd                            

            en maakten door hun leven                   

            ons met uw weg vertrouwd.                  

 

6. A      En uit dit volk der volken          

            - uw woorden toegedaan -                     

            hebt U er Eén gekozen:                         

            ‘Messias’ is Zijn naam.                         

 

7. B      Het is de Here Jezus

            - gedoopt in de Jordaan –

            die ons behoud zal wezen

            van nu af, en voortaan.

 

8. AB   Spreek, Heer, uw Woord van Leven

            opdat ook Given het weet:

            dat U hem door dit water

            met leven hebt bekleed.

 

9. AB   In U zijn wij geborgen:

            herboren in uw Naam!

            Zo vieren wij tezamen:

            “met Christus opgestaan!”

 

Lied 238          

Allen: 6 en 9

Vrouwen: 7

Mannen: 8

 

Voor de zegen, lied 418

 

Orgelnaspel  J.L. Krebs Wir glauben all'an einen Gott  (Lied 341)

 

Voorganger:Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

Lector: Andries Ponsteen

Kinderkerk: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 
 
 
 
 
 
 
44
24
25
26
27
28
29
30
10:30
kerkdienst, 21e zondag na Trinitatis

zondag, 24 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 21e zondag na Trinitatis

»

Vandaag gaan we in op het Markusevangelie. Er gebeurt veel met de blinde Bartimeus vandaag en hij brengt ons ‘geloofswoorden’. Markus kan ons helpen om geloof in alle eenvoud handen en voeten te geven.

 

Orgelspel        Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, H.Micheelsen

Ingangspsalm: vss. 16 en 17 van Psalm 119.

Lied: 721; 1 t/m 3.     

 

Eerste lezing: Jesaja 59: 9 t/m 15

Evangelielezing: tweede lezing uit Markus 10: 46-52

 

Lied: 760; 1 t/m 6

Lied: 534; 1 t/m 4                                          

Voor de zegen, lied 418; 1 t/m 4

Orgelnaspel: Bleib bei uns Herr, J.S. Bach, BWV 649.

 

Voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

 

Hervormingsdaglezing 2021 

Zaterdag 30 oktober 2021, 15.00-17.00 uur

Lutherse gemeente

 

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism. Met medewerking van Lisa Hinfelaar en  Niels Jan van der Hoek.

 
 
 
 
 
 
15:00
Hervormingsdag lezing

zaterdag, 30 oktober, 2021 - 15:00

Hervormingsdag lezing

»

Zaterdag 30 oktober (15.00-17.00 uur) verzorgt de kerkenraad van de Lutherse gemeente Rotterdam
de Hervormingsdaglezing 2021.
Voorbeelden uit lutherse netwerken staan centraal: drie historische en een meer moderne.

De lezing is te volgen via Kerkdienst gemist.

Opening 
 

Muziek Lutherlied: Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,

Tekst: Martin Luther 

Muziek: Johann Walter 

 

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,

so soll Israel sagen,

wär Gott nicht mit uns diese Zeit,

wir hätten müssen verzagen,

die so ein armes Häuflein sind,

veracht' von so viel Menschenkind,

die an uns setzen alle.

 

Als God niet met ons was geweest in deze tijd, 

zo moet Israël spreken: 

Als God niet met ons was geweest in deze tijd, 

dan hadden wij de moed verloren,

wij die zo'n armzalig troepje zijn,

veracht door zoveel mensen 

die ons allemaal bedreigen.

 

Welkomstwoord 

Luther en werk en zijn Von den Guten Werken

 

Een lutherse familie met een drive voor arbeiders-  en kerkenwerk  

door drs. Marieke Spliethoff

Marieke Spliethoff (kunsthistorica en voormalig conservator Paleis Het Loo) schrijft in familieverband een kroniek over de Familie Spliethoff. Al meer dan 200 jaar zijn zij 

betrokken lutheranen, met ook een maatschappelijk netwerk.

 

Lutherse vakbondsmannen aan het werk!

door drs. Peter Paul Kleinlooh

Peter Paul Kleinlooh is historicus en nazaat van de lutherse architect Carel Bögeholtz. Hij doet onderzoek naar Amsterdamse lutherse families tussen 1860 en 1914 op basis van nieuw bronnenmateriaal. 

In deze lezing geeft hij inzicht in hoe lutheranen deelnamen aan vakorganisaties aan het einde van de 19e eeuw en hoe een aantal van hen een eigen lutherse vakbond oprichtte.

 

muziek Lutherlied: Wär Gott nicht mit uns  

Tekst: Martin Luther 

Melodie: Seth Calvisius 

 

Tweede couplet 

Auf uns ist so zornig ihrn Sinn,

Wo Gott hätt das zugeben,

Verschlungen hätten sie uns hin

Mit ganzem Leib und Leben,

Wir wärn als die ein FLut ersäuft

Und über die groß Wasser läuft

Und mit Gewalt verschwemmet.

 

Diaconaal werk geëerd met een lutherse collage 

door dr. Martin van Wijngaarden 

Martin van Wijngaarden is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en als onderzoeker Luthers erfgoed verbonden aan het ‘Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism’ (VU). Hij bespreekt een huldeblijk aan een diaken die een goede netwerker bleek.

 

'Help ons elkaar helpen' - lutheranen in Suriname en Nederland, een oude, springlevende, relatie- 

door dr. h.c. Praxedis Bouwman 

Praxedis Bouwman is voorzitter van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. De presentatie van een voorbeeld van huidig Luthers werk.

 

Korte dagsluiting

 

een korte stilte

openingsvers
 

lofprijzing

gebed 

 

God, Gij die het licht geschapen hebt en de duisternis hebt overwonnen;

wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard.

Wij vragen U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden;

keer ons om naar U toe en laat ons niet vallen uit uw handen.

Amen.

 

lezing  Psalm 121

 

avondlied (uit de Scandinavisch Lutherse traditie)

 

Laat dagen in de nacht, 

waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U: 

U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.

 

Kom, nacht en troost ons zacht. 

Kom God, genees ons hart.
Kom leg uw hand op ons 

en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

 

gebeden

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Stil gebed 

 

Voorbede: 

v Laten wij bidden voor de Kerk:

a geef haar moed en geloof om op uw Woord te vertrouwen en uit uw liefde te leven.

v Laten wij bidden voor de vrede:

a geef wijsheid en zachtmoedigheid aan ons en aan hen, die ons regeren.

v Laten wij bidden voor de bedroefden:

a troost hen, Heer, en sta hen bij.

v Laten wij bidden voor de zieken:

a omgeef hen, Heer, met uw nabijheid.

 

Avondgebed

 

v Wij bidden U, Heer, wees genadig bij ons in dit huis.

Laat ons onder uw bescherming mogen rusten.

Neem weg onze onrust en vermoeidheid, opdat wij U op de nieuwe dag opnieuw mogen prijzen.

a Amen.

 

ZEGENBEDE

 

v God, de almachtige, de Vader, de Zoon en de heilige Geest zegene en behoede ons.

a Amen.

 

MUZIEK ALS AFSLUITING: 

 

Koraal uit de Bach-cantate bij het Lutherlied: Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, (BWV14)

 

Derde couplet

Gott Lob und Dank, der nicht zugab,

daß ihr Schlund uns möcht fangen.

Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab,

ist unsre Seel entgangen:

Strick ist entzwei, und wir sind frei;

des Herren Name steht uns bei,

des Gottes Himmels und Erden.

God zij lof en dank dat hij niet toeliet

dat hun muil ons zou vangen.

Zoals een vogel aan de strik ontsnapt,

zo is onze ziel ontkomen:

de strik is gescheurd, en wij zijn vrij,

de naam van de Heer staat ons bij,

van de God van hemel en aarde.

 
45
31
1
2
3
4
5
6
10:30
Zeemanskerkendienst, de 39e gemeenschappelijke viering van Hervormingsdag  

zondag, 31 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

Zeemanskerkendienst, de 39e gemeenschappelijke viering van Hervormingsdag  

»

Zeemanskerkendienst

de 39e gemeenschappelijke viering van Hervormingsdag  

 

Dansk Sømandskirke

Deutsche Evangelische Gemeinde

Deutsche Seemannsmission

Norsk Sjømannskirke

Suomen Merimieskirkko

Svenska Kyrkan

Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam

 

Orgelspel, J.Pzn.Sweelinck - Est ce marche ("Ga je mee over zee?")

Lied 210

Psalm 107,23-28

Cantorij: Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison, Uit: Christ our Future, R. Corp

Lied 302: 1 en 3 (keuze uit 6 talen)

Eerste lezing Handelingen 27,14-20 (in het Duits)

Lied 898

Evangelielezing  Mt 8,23-27 (In het Deens)

Preek

Lied: Van verre

viering van het Heilig Avondmaal

Koorzang : Psalm 84:7en 8 Lázló Halmos

Sanctus Heilig   F.Schubert

Orgelspel BWV 676 trio Allein Gott in der Höh sei Ehr

Lied na de zegen,

Muziek: Ta Paidia Tou Peiraia (Kinderen van Piraeus), Manos Hadjidakis (1960)

 

In deze dienst

Dansk Sømandskirke , Kristine Nordentoft Gustav

Svenska Kyrkan, Maria Scharffenberg

Deutsche Gemeinde en Seemannsmission, Jan Janssen

Lutherse Gemeente, Martin L. van Wijngaarden

AndreasCantorij

Organist, Niels Jan van der Hoek

Accordeon, Mareike Ziegler

Bloemen, verzorgd door Albert de Haaij

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/