Psalm 145:2

september 2023

“Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid.”