Johannes 13:34

mei 2022

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.”