Johannes 1:39

januari 2022

Jezus Christus zegt: Kom, dan zul je het zien.