Predikant

De Lutherse Gemeente Rotterdam is op dit moment vacant. Het beroepingswerk - de procedure om een nieuwe predikant te krijgen - wordt opgestart.

Predikant Fulco Timmers is aan onze gemeente verbonden als consulent. Hij neemt deel aan kerkenraadsvergaderingen, begeleidt het beroepingswerk en gaat voor tijdens kerkdiensten op hoogtijdagen.

Helen Florijn is aan onze gemeente verbonden als pastoraal werker, zij gaat ook regelmatig voor in de kerkdiensten.