Predikant

De Lutherse Gemeente Rotterdam is op dit moment vacant. Het beroepingswerk - de procedure om een nieuwe predikant te krijgen - wordt opgestart.

Helen Florijn is aan onze gemeente verbonden als pastoraal werker, zij gaat ook regelmatig voor in de kerkdiensten.