Kerkenraad

Predikant
Vacature
Consulent: Fulco Timmers

Ouderlingen
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Freek Houweling (afvaardiging classis)
Nel Merks-Knetsch
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Mies de Vries-Langelaar, voorzitter

Diakenen
Arnold Filius
Sheila Lont

Ouderlingen-Kerkrentmeester
Wout Kroesbergen
Rudi Ruigendijk
Jeroen van Velzen

 

Leden van de kerkenraad van de Andreaskerk

Een deel van de kerkenraad van de Andreaskerk