Kerkenraad

Predikant
Martin van Wijngaarden, voorzitter kerkenraad

Ouderlingen
Hellen Blanca
Freek Houweling
Nel Merks-Knetsch
Anne Toussaint-Hantsveit
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Diakenen
Ann Lemmers
Haidy Lemmers, penningmeester
Sheila Lont
Bas Ruizeveld de Winter
Anca Wildschut-Irinia

Ouderlingen/Kerkrentmeesters
Shahlla Gill, penningmeester
Jan Dirk Schouten
Hans Spliethoff
Jeroen van Velzen

Leden van de kerkenraad van de Andreaskerk

Een deel van de kerkenraad van de Andreaskerk