Kerkenraad

Predikant
Vacature

Pastoraal werker
Helen Florijn

Ouderlingen
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Freek Houweling (afvaardiging classis)
Nel Merks-Knetsch
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Mies de Vries-Langelaar, voorzitter
 

Diakenen
Arnold Filius
Sheila Lont

 

Ouderlingen-Kerkrentmeester
Wout Kroesbergen
Rudi Ruigendijk
Jeroen van Velzen

 

Leden van de kerkenraad van de Andreaskerk

Een deel van de kerkenraad van de Andreaskerk