Kerkenraad

Predikant
Martin van Wijngaarden, voorzitter kerkenraad

Ouderlingen
Hellen Blanca
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Heidi den Hollander-Baartman
Freek Houweling
Nel Merks-Knetsch
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Diakenen
Ann Lemmers
Haidy Lemmers, penningmeester
Sheila Lont
Bas Ruizeveld de Winter
Anca Wildschut-Irinia

Ouderlingen-Kerkrentmeester
Shahlla Gill, penningmeester
Jan Dirk Schouten
Hans Spliethoff
Jeroen van Velzen

Leden van de kerkenraad van de Andreaskerk

Een deel van de kerkenraad van de Andreaskerk