Kerkenraad

Predikant
Vacature
Consulent: Erwin de Fouw (predikant Luthers Den Haag)

Ouderlingen
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Freek Houweling (afvaardiging classis)
Laura Lindhout (jeugdouderling)
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Mies de Vries-Langelaar, voorzitter

Diakenen
Arnold Filius
Sheila Lont
Bianca Groen-Gallant (moderamenlid PKN)

Ouderlingen-Kerkrentmeester
Wout Kroesbergen
Rudi Ruigendijk
Jeroen van Velzen