Kerkenraad

Predikant
Martin van Wijngaarden, voorzitter kerkenraad

Ouderlingen
Hellen Blanca
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Heidi den Hollander-Baartman
Freek Houweling
Nel Merks-Knetsch
Sharon Winklaar, secretaris kerkenraad

Diakenen
Ann Lemmers
Sheila Lont
Bas Ruizeveld de Winter

Ouderlingen-Kerkrentmeester
Wout Kroesbergen
Hans Spliethoff
Jeroen van Velzen

Leden van de kerkenraad van de Andreaskerk

Een deel van de kerkenraad van de Andreaskerk