Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 28 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de Eerste zondag van Advent, 28 november 2021

   

  In deze Adventsweken op weg naar Kerst zingen we bijvoorbeeld steeds een ander Kyrie. Vandaag horen we een lezing uit het boek Ruth, het gaat over een voor-moeder van Jezus. En deze lezing speelt in Bet-Lehem, letterlijk “Huis-VanBrood”. Dat is de stad waar Jozef en Maria zich later moesten gaan inschrijven, en waar daarna Kerst dus echt begon….

   

  Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland   BWV 659

  Voorzang: Nun komm der Heiden Heiland   (zondagslied 433)

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 25)

  Kyrie uit 299h  

  Zondagslied 433

        Allen: 1, 3 en 5      

        Voorzang: 2

        Orgel: 4

   

  Gesprek met de kinderen Gesprek met de kinderen

  Ontsteken van de eerste Adventskaars.

   

  Eerste lezing: Ruth 2: 1-12 en 17-23

  Lied: 787

        Allen: 1, 3, 4

        Voorzang: 2

   

  Evangelielezing             Matteüs 21:1-9               

  Lied 451: 2 en 3

   

  Verkondiging

   

  Lied 454

        Allen: 1 en 5

        Voorzang: 2

        Mannen: 3

        Vrouwen:  4

   

  Lied voor de zegen (staande) 445: 1, 3 en 4

   

  Orgelspel: BWV 660 (trio super) Nun komm’ der Heiden Heiland

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden                

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lezingen: Rudi Ruijgendijk

  Voorzang: Lisa Hinfelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.

       

  -     Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -komende zaterdag kersboomversieren en kerststukjes maken, wees allen welkom, óók kinderen. Van 10-12!

  -volgende week zondag: viering Heilig Avondmaal.

 • Eeuwigheidszondag

  21 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de laatste zondag van het Kerkjaar

  21 november 2021

   

  Welkom in deze dienst die ook wel eeuwigheidszondag genoemd wordt, omdat wij vandaag hen gedenken we ons in het afgelopen kerkjaar aan de dood ontvielen. Mocht u namen van in dit kerkelijk jaar overleden dierbaren genoemd willen horen, komt u s.v.p. bij het orgelspel voor de dienst naar ds. Van Wijngaarden onder het orgelbalkon. Vandaag lezen we in de Bijbel over de wijze en dwaze meisjes, wachtend op de bruidegom.

   

  Voorbereiding

   

  Orgelspel: Heer, herinner U de namen, A. Bergwerff

  Openingslied: 775 Dag der dagen      

                                                                          cantorij 1 + 2, 4, 6 solo

                                                                          allen 3, 5, 7

   

  Kyrie en Gloria: 299d

   

  Eerste lezing: Jesaja 65: 17-23

  Evangelielezing: Matteus 25: 1-13

   

  Zondagslied: 749: 1+2

   

  Verkondiging

   

  Zondagslied: 749: 3

   

  gedachtenis van de overledenen

   

  zingen: Lied 199

   

  gedicht: Stil worden om jou te herinneren

                                                                          Marinus van de Berg

   

  Cantorij: Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,

                                                                          von nun an. Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

                                                                          Werke folgen ihnen nach.

                                                                          (Openbaring 14:13, zetting H. Distler)

                 

  noemen van namen en ontsteken van kaarsen

   

  zingen Dank aan de Eeuwige voor leven en licht

   

  Dank voor het dagelijks licht, ons geschonken,

  de dageraad van uw vrede en recht.

  Wis van ons uit: onze schulden en zonden,

  wat wij misdeden; gedaan of gezegd.

   

  Dank voor de vreugde die U ons in ’t hart legt –

  die steunt ons voortgaan, op weg naar uw feest.

  Wij houden vast, aan uw woord eens gezegd –

  nooit is een leven voor niets geweest.

   

  Dank voor de mensen, die steeds om ons heen staan,

  voor hun geduld om er voor ons te zijn.

  Sterk ons wanneer wij met anderen meegaan,

  stuurt U ons daarin: om troosters te zijn.

   

  God laat uw licht al het duister verdrijven;

  voedt ons geloof en wis tranen af.

  In uw nabijheid, daar willen wij blijven:

  uw scheppingslicht overstraalt ieder graf.

   

                                      Naar: FÆLLESSALME

                                      Melodie: Erik Sommer, 1986

                                      Tekst: Johannes Johansen, 1986

                                      Bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018

   

  zingen                              Lied 727: 1, 2 en 10    

  Orgelspel                         Wachet auf! Ruft uns die Stimme, J.S. Bach (BWV 645)

   

  Voorgangers:   Erna van Wijngaarden-Raben en Martin van Wijngaarden                 

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

  Mmv AndreasCantorij

  Lisa Hinfelaar (sopraan)

  Albert de Haaij (bloemverzorging)

  Stéfan Koeiman (kaarsen aansteken)

  Annie Ruizeveld de Winter –de Vries (lezing van het gedicht)

  Arjen de Vries (trompet)

  Kosteres: Greet Postema

                                     

  Na de dienst gaan de  bloemen -zoals inmiddels al ruim vijftien jaar traditie is- naar het oorlogsmonument aan het kanaal dat langs de kerk loopt, ter hoogte van de begraafplaats Crooswijk. De tekst op de plaquette van dat monument luidt:

         'ALS VERGELDING VOOR EEN BOMAANSLAG OP DE

         SPOORLIJN WERDEN HIER VIJF ROTTERDAMMERS

         GEFUSILLEERD OP 28 NOVEMBER 1944.'

 • 14 nov 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de voorlaatste zondag van het kerkjaar, 14 november 2021

   

  Luther werd op 10 november geboren en op 11 november gedoopt. Die doopdag gaf hem de naam van de heilige van die dag Martinus van Tours: Maarten. Inmiddels staat ook een mooi lied over deze Martinus van Tours in het liedboek. Dit alles is een mooie aanleiding om dit lied nu te zingen en daarbij die Maarten als vergrootglas voor onze lezingen te gebruiken. In deze dienst klinken teksten over ‘goed kiezen in lastige tijden’; en wat zegt dat van mensen en hun mensbeeld?

   

  We zijn weer iets voorzichtiger ten aanzien van “afstanden en aerosolen”, maar we vieren wel het (veilig) Heilig Avondmaal weer!

   

  Orgelspel: Chaconne, J.C. Fischer

   

  Lied: 280: 1, 6 en 7

   

  Ingangspsalm    (delen uit psalm 9)

  Zondagslied 1008

   

  Eerste lezing: 2 Thessalonicenzen1:3-7

  Evangelielezing: Matteüs 25:31-36

   

  Lied 748: 1 en 5

   

  Verkondiging

   

  Lied 744: allen 1, 3 en 5/ Mannen, 2/ Vrouwen, 4

   

  Viering Heilig Avondmaal

  Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: Mediation, L. Vierne

   

  Voor de zegen, lied 422

   

  Orgelnaspel      Toccata ‘’Nun freut euch’’, H.F. Micheelsen

         

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lezingen: Mies de Vries- Langelaar

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

  Organist: Jan Hoegee

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben  

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 

  7 nov 2021 - 10:30

  Kerkdienst 7 november 2021 – de op twee na laatste dienst van het kerkelijk jaar 

   

  Antifoon uit Jes.38:17

   

  Psalm 85: 2, 5, 10, 12

  Lied: 601: 1,2,3.  Licht dat ons aanstoot…

   

  Eerste lezing:  Jesaja 48: 1-11

  Evangelielezing: : Matteus 24:15-28

   

  Lied: 968:  1,2,4,5.  De ware kerk des Heren…..

  Verkondiging

   

  Lied: 801: 1,2,5.  Door de nacht van strijd en zorgen

                                      

  Voor de zegen, lied 981: 1 t/m 5  Zolang er mensen zijn op aarde

   

  Voorganger:      Elsa Aarsen-Schiering

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

       

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 31 okt 2021 - 10:30

  Zeemanskerkendienst

  de 39e gemeenschappelijke viering van Hervormingsdag  

   

  Dansk Sømandskirke

  Deutsche Evangelische Gemeinde

  Deutsche Seemannsmission

  Norsk Sjømannskirke

  Suomen Merimieskirkko

  Svenska Kyrkan

  Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam

   

  Orgelspel, J.Pzn.Sweelinck - Est ce marche ("Ga je mee over zee?")

  Lied 210

  Psalm 107,23-28

  Cantorij: Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison, Uit: Christ our Future, R. Corp

  Lied 302: 1 en 3 (keuze uit 6 talen)

  Eerste lezing Handelingen 27,14-20 (in het Duits)

  Lied 898

  Evangelielezing  Mt 8,23-27 (In het Deens)

  Preek

  Lied: Van verre

  viering van het Heilig Avondmaal

  Koorzang : Psalm 84:7en 8 Lázló Halmos

  Sanctus Heilig   F.Schubert

  Orgelspel BWV 676 trio Allein Gott in der Höh sei Ehr

  Lied na de zegen,

  Muziek: Ta Paidia Tou Peiraia (Kinderen van Piraeus), Manos Hadjidakis (1960)

   

  In deze dienst

  Dansk Sømandskirke , Kristine Nordentoft Gustav

  Svenska Kyrkan, Maria Scharffenberg

  Deutsche Gemeinde en Seemannsmission, Jan Janssen

  Lutherse Gemeente, Martin L. van Wijngaarden

  AndreasCantorij

  Organist, Niels Jan van der Hoek

  Accordeon, Mareike Ziegler

  Bloemen, verzorgd door Albert de Haaij

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/

   

 • 24 okt 2021 - 10:30

  Vandaag gaan we in op het Markusevangelie. Er gebeurt veel met de blinde Bartimeus vandaag en hij brengt ons ‘geloofswoorden’. Markus kan ons helpen om geloof in alle eenvoud handen en voeten te geven.

   

  Orgelspel        Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, H.Micheelsen

  Ingangspsalm: vss. 16 en 17 van Psalm 119.

  Lied: 721; 1 t/m 3.     

   

  Eerste lezing: Jesaja 59: 9 t/m 15

  Evangelielezing: tweede lezing uit Markus 10: 46-52

   

  Lied: 760; 1 t/m 6

  Lied: 534; 1 t/m 4                                          

  Voor de zegen, lied 418; 1 t/m 4

  Orgelnaspel: Bleib bei uns Herr, J.S. Bach, BWV 649.

   

  Voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

  Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

   

   

  Hervormingsdaglezing 2021 

  Zaterdag 30 oktober 2021, 15.00-17.00 uur

  Lutherse gemeente

   

  Voor meer informatie: zie de site

  Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism. Met medewerking van Lisa Hinfelaar en  Niels Jan van der Hoek.

 • Doopdienst Given

  17 okt 2021 - 10:30

  Dopen, het is een feest dat Given vandaag gedoopt wordt!

  We lezen en zingen teksten over doop.

   

  Voor Luther was het een zichtbaar Woord. Petrus schrijft bij doop over redding. En boven alles uit Christus spreekt dat alle kinderen tot hem mogen komen.

   

  Wat betekent dit voor ons vandaag de dag?

   

  Orgelspel J.S. Bach Christ unser Herr, zum Jordan kam

   

  Lied 273: 1 en 4

  Ingangspsalm    (uit Psalm 119)

   

  Eerste lezing: 1 Petrus 1:1-9

   

  Lied 326: 1, 2 en 6       

   

  Evangelielezing: Marcus 10:13-16

   

  Lied 534

  Lied 348

  Allen: 1, 3 en 5

  Vrouwen: 2

  Mannen: 4

  tevens het binnenbrengen van Given.

   

  Gezongen ZONVLOEDGEBED (op de dubbelmelodie van lied 540)

                                                 

  1. A      O God, U hebt gezonden                       

              uw woorden in de tijd:              

              U bent met ons verbonden                    

              nu en in eeuwigheid.                            

                                                 

  2 B.      U hebt het al geschapen,                       

              de hele creatuur:                                   

              de chaos werd geordend            

              tot een bestaan zo puur.            

   

  3. A      Toen toonde U aan Noach

              hoe zwaar de aarde woog;

              en als bewijs, als teken,

              gaf U een wolkenboog.

   

  4. B      En Mozes trok door water,        

              het doodsland àchter zich                      

              om Israël te leiden                                

              langs wegen van uw licht.                     

   

  5. AB   En Joshua en Naäman       

              hebben op U gebouwd                            

              en maakten door hun leven                   

              ons met uw weg vertrouwd.                  

   

  6. A      En uit dit volk der volken          

              - uw woorden toegedaan -                     

              hebt U er Eén gekozen:                         

              ‘Messias’ is Zijn naam.                         

   

  7. B      Het is de Here Jezus

              - gedoopt in de Jordaan –

              die ons behoud zal wezen

              van nu af, en voortaan.

   

  8. AB   Spreek, Heer, uw Woord van Leven

              opdat ook Given het weet:

              dat U hem door dit water

              met leven hebt bekleed.

   

  9. AB   In U zijn wij geborgen:

              herboren in uw Naam!

              Zo vieren wij tezamen:

              “met Christus opgestaan!”

   

  Lied 238          

  Allen: 6 en 9

  Vrouwen: 7

  Mannen: 8

   

  Voor de zegen, lied 418

   

  Orgelnaspel  J.L. Krebs Wir glauben all'an einen Gott  (Lied 341)

   

  Voorganger:Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Andries Ponsteen

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 10 okt 2021 - 10:30

  Genezing, wat houdt dat in? Wat vraagt het van hen die gebroken zijn, wat vraagt het van ons, gebroken genezers? Vandaag een dienst over gebrokenheid, vergeving en genezing.

   

  In deze dienst is de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog bij de koffie met hem en elkaar in gesprek te gaan.

   

             

  Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

  Gloria, lied 304, 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen

   

  Gott der Herr ist Sonn und Schild.

  Cantate van Paul Horn,

  voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee fluiten en orgel

   

  Eerste lezing: Jeremia 8:4-7      

  Lied 176: 1 en 6           

  Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

   

   Zondagslied 863, in de vorm van een lied-cantate

  1 cantorij (in het Duits),  2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen

   

  Verkondiging

   

  Lied 534                      

  Voor de zegen, lied 704

   

                           

  Voorgangers: Andreas Wöhle en Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector:  Rudi Ruijgendijk

  Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  M.m.v.: AndreasCantorij

  Lisa Hinfelaar (sopraan)

  Linda Stolk (dwarsfluit)

  Marja Bolhout (dwarsfluit)

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont  

   

   

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

   

  Volgende week, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

               

  Zaterdag 30 oktober 2021, Hervormingsdaglezing 2021, 15.00-17.00 uur, Lutherse gemeente Rotterdam    

  Voor meer informatie: zie de site

  Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism.

 • 3 okt 2021 - 10:30

  Orgelspel BWV 654 Schmücke dich o liebe Seele

  Lied 273: 1 en 4

             

  Ingangspsalm    (uit Psalm 122)

  Lied 320

   

  Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-29

  Evangelielezing: Lucas 5:27-32

   

  Lied 379: 1, 4 en 6       

  Lied 375:1 en 2

             

  Voor de zegen, lied 422

   

  Orgelnaspel: BWV 548 preludium in e-moll                    

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lector:  Sheila Lont

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar  

  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift                      ...                                                

   

  Volgende week, 10 oktober

  komt de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

   

  De Lutherse Synode heeft als taak, de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

  De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

  Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de

  koffie "na te praten".

  Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

  De Kerkenraad

   

  Over twee weken, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

 • 26 sep 2021 - 10:30

  In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met

  God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het

  huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders!

   

  Sopraan en orgel : Wer sich selbst erhöhet, uit Bachcantate 47

  Orgelspel: Trio in F, J.S.Bach (BWV 1027/1a)

  Ingangspsalm, delen uit psalm 84

  Lied 321: 1 voorzang, 2 en 7 allen, 4 mannen, 5 vrouwen

                                                                                                 

  Eerste lezing:  Efeziërs 4:1-6

  Evangelielezing: Mattheus 6:24-34

   

  Zondagslied 117a        1 voorzang, 2 allen

  Lied 990          1 en 6 allen, 4 mannen, 5 vrouwen

  Voor de zegen, lied 718: 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen

   

  Orgelnaspel     Bewerking Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, J.Beeftink

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden-Raben

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francine Hoogerheijde

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Arnold Filius

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

   

   

                                                                                                                   

  Op 10 oktober komt de president, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

   

  De Lutherse Synode heeft als taak de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

   

  De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

  Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de koffie "na te praten".

   

  Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

  De Kerkenraad

 • 19 sep 2021 - 10:30

  In deze dienst klinken teksten van Jakobus over werk en taken op gelovig terrein. Dit zijn geen werken om gerechtigheid of heil mee af te dwingen, of te kopen. Het zijn werken die geloof tonen en een heilzaam leven willen vormgeven. Het begint met het ‘wonder-werk’ van Christus zoals onder andere de Evangelist Lukas dat verwoordt.

   

  Vandaag zwaaien we een diaken uit en wordt een nieuwe ouderling ingezegend

           

  Ingangspsalm, delen uit psalm 86

   

  Lied     25b

   

  Eerste lezing:                Jacobus 2:14-18

  Evangelielezing:           Lucas 7:11-16

   

  Zondagslied 130a

   

  Verkondiging

   

  Lied  816, voorzang: 1, 2en 3, allen:4

   

  Uitzwaaien en inzegening kerkenraadsleden

  Groet aan Anca Ruxandra Wildschut – Irimia

  Vragen en zegen voor Elisabeth Sietske Hinfelaar (ouderling)

  Vraag aan de gemeente

   

  Lied 362

  Allen: 1 en 3

  Voorzang: 2

   

  Voor de zegen, lied 713

  Allen: 1 en 5

  Vrouwen: 2

  Voorzang: 3

  Mannen: 4

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang: Lisa Hinfelaar

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector:  Annie Ruizeveld de Winter-de Vries

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Nel Merks-Knetsch

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • Geen zorgen voor de dag van morgen

  12 sep 2021 - 10:30

  In deze dienst gaat het over de zorgen waar we vaak zo vol van zijn.

  De melodie van het openingslied en het slotlied zijn hetzelfde,

  omdat beide teksten zo goed in deze dienst passen.

   

  Orgelspel: Goldberg variationen (BWV 988): Aria + enkele variaties, J.S.Bach

  Orgelspel: zetting op het zondagslied (225), Zingen wij van harte zeer

   

  Ingangspsalm, delen uit psalm 86

  Zondagslied 225

   

  Eerste lezing: Galaten 5: 25 – 6: 10       

  Evangelielezing: Mattheus 6:24-34

   

  Lied 979: 1 t/m 5

   

  Verkondiging

   

  Lied 979: 6 + 7, 11+ 12, 14

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 910: 1, 2 en 4

   

  Orgelnaspel: Op. 56 Studien in Canonischer form: I. Nicht zu schnell, R. Schumann

   

  Voorganger: Erna van Wijngaarden - Raben

  Voorzang: Francine Hoogerheijde

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Mies Langelaar

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • In deze dienst klinken gekozen teksten over ‘lopen’.

  5 sep 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor

  de veertiende zondag na Trinitatis

  5 september 2021

   

  In deze dienst klinken gekozen teksten over ‘lopen’.

  Een ‘wedstrijd’ bij Paulus en ‘lerend samen-oplopen’ bij Matteus,

   

  beide passend bij een dienst die de trekken heeft van de opening van het seizoen. En we vieren het Heilig Avondmaal weer!

   

  Orgelspel          J.L. Krebs - trio in C

   

  Zang uit de cantate voor de 14 zondag na Trinitatis van J.S. Bach

  Ingangspsalm   (Psalm 84:2,3,5,10-12)

   

  Lied 727: 1, 3 en 4 als voorzang; zingt u allen het Halleluja mee?

   

  Eerste lezing: 1 Korintiërs 9:24-27

  Evangelielezing:  Matteüs 28:16-20

                        

  Lied 146a: 1 en 4, als voorzang

  Korte verkondiging

  Lied 362, als voorzang                  

   

  Viering Heilig Avondmaal

   

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 416

   

  Orgelnaspel: J.S. Bach "Die Kunst der Fuge" Contrapunctus II

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzanger: Lisa Hinfelaar, Jaap de Wolf en Albert de Haaij

  Kerkenraadslid: Hellen Blanca

  Lector: Susan Wong Loi Sing - Gunning

  Kinderkerk: Laura Lindhout

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Kenneth Wong Loi Sing  

                                                                                      

 • 29 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 29 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Anreaskerk. Het thema voor deze groet is Aleen God de Eer.
  Lied: 729:1, Openbaring 21:1-8, lied 343 en Gott in der Höh’sei Ehr BWV 662, orgel en viool

  Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 22 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 22 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze groet is Alleen  Christus.
  Lied: 767 en 845, Openbaring 19:11-16 en Markus 13: 9-11, lied 970: 1, 3 en 5, sonate G.F. Telemann, orgel

  Wij wensen u een gezegende zondag!

 • 15 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 15 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze groet is Alleen het Geloof.
  Lied: 601, I Johannes 1:1-6, lied: 643: 1, 5, 7 en 9, Wir Glauben all an einen Gott, orgel
  en viool.

  Wij wensen u een gezegende zondag!

 • 8 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 8 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze zondag is Alleen de Genade
  Lied: 100a, Leviticus 25:1-13, lied 837: 2 en 4, Sonate IV J.L. Krebs, orgel en fluit.

  Wij wensen u een gezegende zondag! 

   

   

   

   

   

 • 1 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 1 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze groet is Alleen de Schrift
  Lied: 816: 1 en 4, Matteus 19:16-21, lied: 695, Fantasie C-mol. G.F Telemann.

  Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 31 jul 2021 - 12:55

  Op deze zondag 29 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Anreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 31 jul 2021 - 12:50

  Op deze zondag 22 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag!

  Lied: 816: 1 en 4, Matteus 19:16-21, lied: 695, Fantasie C-mol. G.F Telemann

  aan deze zomergroet werkten mee: Lisa Hinfelaar, Francine Hoogerheijde, Sharon Winklaar, Annie Ruizeveld de Winter – de Vries, Niels Jan van der Hoek en zijn Andreasensemble in wisselende samenstellingen (o.a. Sannie de Jonge en Esther Papma) en Martin van Wijngaarden.

 • 25 jul 2021 - 10:30

  In deze dienst wordt overdacht hoe we uit geloof goede keuzen kunnen maken, door juist op dat geloof terug te vallen. Dat geeft moed, geeft kracht dicht bij God en elkaar te blijven.

   

  De overdenking wordt gecombineerd met’ programmatische muziek’. Namelijk: Biblische Sonate 1 Der Streit zwischen David und Goliath - Johann Kuhnau (1660-1722).

   

  Koraal uit de cantate voor de 8e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

   

  Ingangspsalm  27 b: 1, 4, 6 en 7

   

  Gesprek met de kinderen      

   

  Lied 25b     

   

  Evangelielezing: Matteüs 7:15-21

   

  Overdenking  Deze keer in combinatie met een Sonate van J. Kunau, over de strijd van David met Goliath ,

   

  Lied: Een lied voor moed voor onderweg - van vrees naar hoop -

   

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 418   

   

  Orgelnaspel: Laatste deel uit de sonate die ook bij de preek klonk: 8 Algemene vreugde 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang:                                                    

  Kerkenraadslid van dienst:      

  Lector:                                           

  Organist: Niels Jan van der Hoek

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 18 jul 2021 - 10:30

  In deze dienst worden de gelijkenissen over de 5 dan wel 7 broden   en vissen overdacht uit het evangelie van Markus.

   

  Orde van dienst:

   

  Orgelspel              

  Koraal uit cantate 187 voor de 7e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

  Ingangspsalm  47 (delen)                      

  Eerste lezing: Jeremia 3:21-4:2

  Lied   90: 1 en 8

  Evangelielezing: Marcus 8:1-9

  Lied 392

  Verkondiging

  Zondagslied 995 ‘Vater unser im Himmelreich’

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 90A

  Orgelnaspel                                

   

  Voorganger: drs .Hans Bas Val

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francien Hoogerheijde

  Kerkenraadslid van dienst:      Hellen Blanca

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 11 jul 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de Zesde zondag na Trinitatis, 11 juli 2021

   

  In deze korte dienst wordt overdacht:

  Wat betekent gerechtigheid? Is het een toestand van iets of iemand, die rechtvaardig is? Probeert een mens billijk en eerlijk te zijn, als iemand onder onrecht lijdt?

   

  Morgenlied (voorzang): 209

            

  Ingangspsalm  18

            

  Eerste lezing: Romeinen 6:3-11.

  Evangelielezing: Mattheüs 5:20-26.

        

  Loflied (voorzang): 351

  Verkondiging

  Preeklied (voorzang): 353

   

  Voor de zegen, - lied gezongen door allen: 611

  Orgelnaspel 

   

  Voorganger: ds. Marianne van der Meij-Seinstra

  Voorzang: Francine Hoogerheijde en Dorine de Koning

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Heidi den Hollander-Baartman

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 4 jul 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor

  de Vijfde zondag na Trinitatis

   

  In deze korte dienst gaan we op excursie naar lang vervlogen tijden. Tijden waar we niet helemaal vat op krijgen, maar hoe kan dat ook anders met het begin van alles en dus ook van de Bijbel. Overstijgt ons dat niet? Wat we wel weten: dát God de Eeuwige is.

   

  Orgelspel: Aria uit de Goldberg-variationen (variaties)

  Lied (voorzang): Lied 104: 1 en 2 met een gesproken antifoon

   

  Ingangspsalm  27 (delen)

  Eerste lezing door lector: Psalm 104:1-10, 24-35

  Evangelielezing door lector: Lucas 5:1-11

  Voorzang Lied 322

  Verkondiging

   

  Lied 352: 1, 2, 6 en 7

  Voorzang: 1, 2 en 7, samenspraak: 6

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 977

  Orgelnaspel: Triosonate V in C, 1 allegro J.S.Bach

   

  Voorganger: Vrouwkje HJinten

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Albert de Haaij

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

 • 27 jun 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor

  de Vierde zondag na Trinitatis

  27 juni 2021

   

  In deze korte dienst wordt overdacht de versie van Lucas over de Bergrede, tevens wordt aandacht geschonken aan de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) en de gedenkdag van de Augsburgse Confessie (25 juni)

   

  Orgelspel D. Cimarosa, Sonaten in C, a en G      

  Lied 8a

  Ingangspsalm  27 (delen)

  Eerste lezing: Handelingen 19: 1-7

  Zingen: 522: 1, 4 en 5  (Luther)

  Evangelielezing:  Lucas 6:36-42

  Credo in de versie van Luther, lied

  Verkondiging

  Zondagslied 675 geheel (1-2)

  Voor de zegen, lied 838

  orgelnaspel: J.S.Bach, Wir glauben all an einen Gott

   

   Voorganger: Hans Bas Val

  Voorzang: Francine Hoogerheijde en Helena Baartman-Siivonen

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld- Dettmeijer

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

Pagina's