40-dagentijd: we(r)ken van barmhartigheid

In de 40 dagentijd zijn er weer versoberingslunches op de zondagen 10 maart tot en met 14 april. In de voorbereidingstijd op Pasen is er iedere zondag van 12.00 tot maximaal 12.45 uur een maaltijd. Hierbij worden teksten van de daaropvolgende zondag voorgesproken, met het oog op de preek en de rest van die dienst. Dit jaar is ons vertrekpunt de werken van barhartigheid. En we praten er niet alleen over, we proberen dat ook vorm te geven door een inzameling.

Leerhuis

Van oktober tot mei wordt weer het Leerhuis gehouden. De volgende (en laatste) keer in dit seizoen is op 11 april 2019. De kringbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies. Het vertrekpunt ligt bij aantal grote geloofsthema’s als Alleen de Schrift, Alleen Genade en Alleen Geloof. In het Latijn: Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola Fide. Hierbij komen verschillende bijdragen ter tafel, van ondermeer theologen, filosofen en dichters. Zowel op de ochtend als de avond is hetzelfde programma. De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar mee te maken als de hele serie niet zou schikken. 

Zwaan-zit-aan

Op donderdag 11 april a.s. om 18.00 uur is er weer een maaltijdgroep. Aansluitend is er het Leerhuis. Het thema is winterse / lente ovenschotels.

Abonneren op Andreaskerk RSS