LHBT? Welkom in de kerk na Nashville!

De Nashville-verklaring heeft een hoop stof doen opwaaien en veel LHBT’ers gekwetst. De verklaring staat haaks op waar veel christenen voor staan en is zoals de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) terecht zei ‘theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord’. Christen zijn en LHBT’er is geen tegenstelling en iedereen hoort welkom te zijn in de kerk.

Om dit signaal af te geven en elkaar te steunen, organiseerden stichting Wijdekerk en de Lutherse Andreaskerk Rotterdam op zondag 13 januari een bijeenkomst.

Leerhuis

Van oktober tot mei wordt weer het Leerhuis gehouden. De volgende keer in dit seizoen is op 14 februari 2019. De kringbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies. Het vertrekpunt ligt bij aantal grote geloofsthema’s als Alleen de Schrift, Alleen Genade en Alleen Geloof. In het Latijn: Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola Fide. Hierbij komen verschillende bijdragen ter tafel, van ondermeer theologen, filosofen en dichters. Zowel op de ochtend als de avond is hetzelfde programma. De bijeenkomsten zijn ook los van elkaar mee te maken als de hele serie niet zou schikken. 

Zwaan-zit-aan

Op donderdag 14 februari a.s. om 18.00 uur is er weer een maaltijdgroep. Aansluitend is er het Leerhuis.

Abonneren op Andreaskerk RSS