Samenwerking

De Lutherse gemeente Rotterdam maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lutheranen zijn in de Protestantse Kerk in Nederland verankerd via de Lutherse synode, een adviesorgaan van deze kerk.

In Rotterdam wordt samengewerkt met Lutherse (zeemans)kerken, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse Zeemanskerkendienst in oktober.