Leerhuis

Elsa Aarsen leidt seizoen 2023-2024 Leerhuis over de Bijbel
Al jarenlang wordt er een oecumenisch Leerhuis georganiseerd in de Lutherse Andreaskerk. De organisatoren en kerkenraad hebben Elsa Aarsen-Schiering bereid gevonden om dit seizoen het Leerhuis te leiden. Elsa is theoloog en werkzaam geweest als docent godsdienst in het middelbaar onderwijs. Elsa is als gastvoorganger geen onbekende in de Andreaskerk. Naast voorgaan in (Lutherse) kerken is zij actief als spreker over diverse theologische onderwerpen.

Dit seizoen verdiept het Leerhuis zich in de Bijbel en snijdt de volgende onderwerpen aan:

  • In welke tijd zijn de verschillende bijbelboeken geschreven?                          
  • Hoe zijn ze tot de canon van 66 boeken gekomen?                                        
  • Wat zijn deuterocanonieke en apocriefe boeken?                                          
  • Hoe zit het met de Vulgaat, de Septuagint en de vertaling van Luther?                  
  • Welke vertalingen kennen wij in het Nederlands?

"Vragen genoeg en onderwerpen te over om ons in te verdiepen", zegt Elsa. "Een seizoen Leerhuis is daar zeker mee te vullen. Ik vind het een eer hiervoor gevraagd te zijn. Ik hoop dat velen zich zullen opgeven voor deze spannende editie van het Leerhuis."

De eerste bijeenkomst is donderdagochtend 9 november om 10.00 uur in de Andreaskerk.

Alle data:

Donderdag 9 november
Donderdag 7 december
Donderdag 11 januari
Donderdag 8 februari
Donderdag 14 maart
 

Contact en informatie:

Nadja van Muijen-Kouratovsky

010-422 49 04 

nadja.kouratovsky@gmail.com