Leerhuis

Oecumenisch AndreasLeerhuis 2018-2019

Dit jaar wordt voor het achttiende seizoen er weer vanaf oktober een maandelijkse ochtend- en avond-kringbijeenkomst in de Andreaskerk georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies.

Dit keer wordt voor een ietwat andere insteek gekozen. Het vertrekpunt ligt bij aantal grote geloofsthema’s als Alleen de Schrift, Alleen Genade en Alleen Geloof. In het Latijn: Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola Fide. Hierbij komen verschillende bijdragen ter tafel, van ondermeer theologen, filosofen en dichters.

Op de tweede donderdag van de maand hebben zowel de ochtenden (10.00 uur) als de avonden (20.00 uur) hetzelfde programma. U kunt kiezen welk tijdstip u het meest schikt. Meldt u zich a.u.b. even aan bij een van de contactpersonen en neemt u gerust kennissen mee. Deze bijeenkomsten kunnen ook ‘los van elkaar’ bezocht worden, als de hele serie niet zou schikken.                

Het programma is, onder voorbehoud:

11 oktober    
Sola Scriptura, Alleen de Schrift (I)
W. Reedijk: ‘Pleidooi voor een katholieke manier van bijbellezen’
K. Zwanepol: een boek om in te wonen, Luther en het lutheranisme over de Bijbel

8 november 
Sola Scriptura, Alleen de Schrift (II)
S. Freijtag/M. van der Meij ‘Wet en evangelie’
Sola Scriptura en de Twaalfjarige Jezus (Luc. 2:41-52)

13 december
Sola Gratia, Alleen Genade (I)
H. Veldhuis; ‘Zonde’
E. van der Veen: ‘vergeven en vergeten’ of
R. Zuurmond: ‘vergeving van zonden’                       

14 februari    
Sola Gratia, Alleen Genade (II)
R.C. Sproul: ‘Wij zijn vrijwillige slaven: Johannes Calvijn’.
É. Westrik: ‘Als de genade vrij spel krijgt'
Sola Gratia en de overspelige vrouw (Joh. 8:1-11)

14 maart
Sola Fide, Alleen Geloof (I)
H. Veldhuis; ‘Geloof’
Recente tekstvariaties op de geloofsbelijdenis
Kunst en geloof: M. Barnard, ‘Singendes Blau – ik geloof’

11 april   
Sola Fide, Alleen Geloof (II)
S. Freijtag/ M. van der Meij ‘rechtvaardiging door geloof en genade’
Chr. Burger: ‘Rechtvaardiging’
Sola Fide en de Tempelreiniging (Mc.11:15-25 /Joh.2:13-22)

Met een hartelijke groet,
Nadja van Muijen-Kouratovsky 010-422 49 04 (Ochtendbijeenkomst)
Nel Merks-Knetsch 015-2619215 (Avondbijeenkomst)
Martin L. van Wijngaarden 010-209 60 66