Maandteksten

februari 2024

2 Timoteüs 3:16

"Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven".

 

 

 

 

december 2020

Jesaja 58:7

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

november 2020

Jeremia 31:9

God spreekt: Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.

oktober 2020

Jeremia 29:7

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

september 2020

2 Korintiërs 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.

juli 2020

1 Koningen 19:7

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.'

juni 2020

1 Koningen 8:39

U alleen immers kunt de mens doorgronden.

mei 2020

1 Petrus 4:10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

april 2020

1 Korintiërs 15:42

Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid.

maart 2020

Marcus 13:23

Jezus Christus spreekt: 'Wees waakzaam'

Pagina's