Maandteksten

juni 2024

Marcus 4:26-27

“Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet.” 

oktober 2020

Jeremia 29:7

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

september 2020

2 Korintiërs 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.

juli 2020

1 Koningen 19:7

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.'

juni 2020

1 Koningen 8:39

U alleen immers kunt de mens doorgronden.

mei 2020

1 Petrus 4:10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

april 2020

1 Korintiërs 15:42

Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid.

maart 2020

Marcus 13:23

Jezus Christus spreekt: 'Wees waakzaam'

februari 2020

1 Korintiërs 7:23

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.

januari 2020

1 Korintiërs 1:9

God is trouw.

Pagina's