Maandteksten

september 2018

Prediker 3:11

"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven.”

augustus 2018

1 Johannse 4:16

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”

 

juli 2018

Hosea 10:12

“Zaai rechtvaardiging! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land! Het is tijd om de Heer te smeken, dat Hij nadert met de met de regen van zijn goedheid.”

juni 2018

Hebreeën 13:1-2

“Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.”

mei 2018

Hebreeën 11:1

“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.”

april 2018

Johannes 20:21

"Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie uit.'"

maart 2018

Johannes 19:30

"Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij; 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

februari 2018

Deuteronomium: 30:1

“Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.”

januari 2018

Deuteronomium 5:14

"maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geld voor u, voor uw zonen en dochters, voor al uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen."

december 2017

Lukas 1:78-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

 

Pagina's