Romeinen 8: 18

februari 2019

‘Ik ben overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard…’