ANBI informatie

De Andreaskerk is aangemerkt als ANBI. U kunt hier de ANBI informatie van de gemeente en de diaconie lezen en downloaden. Ook het beleidsplan en de activiteitenfolder waarnaar in de ANBI informatie wordt verwezen, zijn hier te vinden.

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan de Andreaskerk valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’ en is daarmee aftrekbaar voor de belasting. Het ANBI-nummer van onze gemeente is: 002534721. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL25 INGB 0000 047682 t.n.v. kerkbeheer Evangelisch Lutherse gemeente te Rotterdam.

Periodieke gift
Desgewenst kunt u schriftelijk een vast bedrag voor tenminste vijf jaar laten vastleggen. Uw gift aan de Andreaskerk kunt u dan in zijn geheel aftrekken, ook als u onder het drempelbedrag voor giften blijft. Voor meer informatie over zo’n overeenkomst kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters. Het formulier voor deze overeenkomst kunt u hier downloaden.

Documenten
Hieronder vindt u de documenten met de informatie rondom onze ANBI-status.