Agenda

oktober 2021

  zo ma di wo do vr za
40
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
41
3
4
5
6
7
8
9
10:30
kerkdienst, 18e zondag na Trinitatis

zondag, 3 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 18e zondag na Trinitatis

»

Orgelspel BWV 654 Schmücke dich o liebe Seele

Lied 273: 1 en 4

           

Ingangspsalm    (uit Psalm 122)

Lied 320

 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-29

Evangelielezing: Lucas 5:27-32

 

Lied 379: 1, 4 en 6       

Lied 375:1 en 2

           

Voor de zegen, lied 422

 

Orgelnaspel: BWV 548 preludium in e-moll                    

Voorganger: Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Ann Lemmers

Lector:  Sheila Lont

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar  

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift                      ...                                                

 

Volgende week, 10 oktober

komt de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek.

 

De Lutherse Synode heeft als taak, de onderlinge samenhang van al die "vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".

De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc.

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en onder de

koffie "na te praten".

Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst.

De Kerkenraad

 

Over twee weken, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

 
 
 
 
 
 
 
42
10
11
12
13
14
15
16
10:30
kerkdienst, 19e zondag na Trinitatis

zondag, 10 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 19e zondag na Trinitatis

»

Genezing, wat houdt dat in? Wat vraagt het van hen die gebroken zijn, wat vraagt het van ons, gebroken genezers? Vandaag een dienst over gebrokenheid, vergeving en genezing.

 

In deze dienst is de president van de Lutherse Synode, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog bij de koffie met hem en elkaar in gesprek te gaan.

 

           

Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

Gloria, lied 304, 1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen

 

Gott der Herr ist Sonn und Schild.

Cantate van Paul Horn,

voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee fluiten en orgel

 

Eerste lezing: Jeremia 8:4-7      

Lied 176: 1 en 6           

Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

 

 Zondagslied 863, in de vorm van een lied-cantate

1 cantorij (in het Duits),  2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen

 

Verkondiging

 

Lied 534                      

Voor de zegen, lied 704

 

                         

Voorgangers: Andreas Wöhle en Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

Lector:  Rudi Ruijgendijk

Kinderkerk: Heidi den Hollander-Baartman

Organist: Niels Jan van der Hoek

M.m.v.: AndreasCantorij

Lisa Hinfelaar (sopraan)

Linda Stolk (dwarsfluit)

Marja Bolhout (dwarsfluit)

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Sheila Lont  

 

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

Volgende week, 17 oktober vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert

             

Zaterdag 30 oktober 2021, Hervormingsdaglezing 2021, 15.00-17.00 uur, Lutherse gemeente Rotterdam    

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism.

 
 
 
 
 
 
 
43
17
18
19
20
21
22
23
10:30
kerkdienst, 20e zondag na Trinitatis

zondag, 17 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:00

kerkdienst, 20e zondag na Trinitatis

» Doopdienst Given

Dopen, het is een feest dat Given vandaag gedoopt wordt!

We lezen en zingen teksten over doop.

 

Voor Luther was het een zichtbaar Woord. Petrus schrijft bij doop over redding. En boven alles uit Christus spreekt dat alle kinderen tot hem mogen komen.

 

Wat betekent dit voor ons vandaag de dag?

 

Orgelspel J.S. Bach Christ unser Herr, zum Jordan kam

 

Lied 273: 1 en 4

Ingangspsalm    (uit Psalm 119)

 

Eerste lezing: 1 Petrus 1:1-9

 

Lied 326: 1, 2 en 6       

 

Evangelielezing: Marcus 10:13-16

 

Lied 534

Lied 348

Allen: 1, 3 en 5

Vrouwen: 2

Mannen: 4

tevens het binnenbrengen van Given.

 

Gezongen ZONVLOEDGEBED (op de dubbelmelodie van lied 540)

                                               

1. A      O God, U hebt gezonden                       

            uw woorden in de tijd:              

            U bent met ons verbonden                    

            nu en in eeuwigheid.                            

                                               

2 B.      U hebt het al geschapen,                       

            de hele creatuur:                                   

            de chaos werd geordend            

            tot een bestaan zo puur.            

 

3. A      Toen toonde U aan Noach

            hoe zwaar de aarde woog;

            en als bewijs, als teken,

            gaf U een wolkenboog.

 

4. B      En Mozes trok door water,        

            het doodsland àchter zich                      

            om Israël te leiden                                

            langs wegen van uw licht.                     

 

5. AB   En Joshua en Naäman       

            hebben op U gebouwd                            

            en maakten door hun leven                   

            ons met uw weg vertrouwd.                  

 

6. A      En uit dit volk der volken          

            - uw woorden toegedaan -                     

            hebt U er Eén gekozen:                         

            ‘Messias’ is Zijn naam.                         

 

7. B      Het is de Here Jezus

            - gedoopt in de Jordaan –

            die ons behoud zal wezen

            van nu af, en voortaan.

 

8. AB   Spreek, Heer, uw Woord van Leven

            opdat ook Given het weet:

            dat U hem door dit water

            met leven hebt bekleed.

 

9. AB   In U zijn wij geborgen:

            herboren in uw Naam!

            Zo vieren wij tezamen:

            “met Christus opgestaan!”

 

Lied 238          

Allen: 6 en 9

Vrouwen: 7

Mannen: 8

 

Voor de zegen, lied 418

 

Orgelnaspel  J.L. Krebs Wir glauben all'an einen Gott  (Lied 341)

 

Voorganger:Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Nel Merks-Knetsch

Lector: Andries Ponsteen

Kinderkerk: Laura Lindhout

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Erna van Wijngaarden-Raben

 

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 
 
 
 
 
 
 
44
24
25
26
27
28
29
30
10:30
kerkdienst, 21e zondag na Trinitatis

zondag, 24 oktober, 2021 - 10:30 tot 11:30

kerkdienst, 21e zondag na Trinitatis

»

Vandaag gaan we in op het Markusevangelie. Er gebeurt veel met de blinde Bartimeus vandaag en hij brengt ons ‘geloofswoorden’. Markus kan ons helpen om geloof in alle eenvoud handen en voeten te geven.

 

Orgelspel        Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, H.Micheelsen

Ingangspsalm: vss. 16 en 17 van Psalm 119.

Lied: 721; 1 t/m 3.     

 

Eerste lezing: Jesaja 59: 9 t/m 15

Evangelielezing: tweede lezing uit Markus 10: 46-52

 

Lied: 760; 1 t/m 6

Lied: 534; 1 t/m 4                                          

Voor de zegen, lied 418; 1 t/m 4

Orgelnaspel: Bleib bei uns Herr, J.S. Bach, BWV 649.

 

Voorganger: Marianne van der Meij-Seinstra

Kerkenraadslid: Bas Ruizeveld de Winter

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Niels Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

 

 

Hervormingsdaglezing 2021 

Zaterdag 30 oktober 2021, 15.00-17.00 uur

Lutherse gemeente

 

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism. Met medewerking van Lisa Hinfelaar en  Niels Jan van der Hoek.

 
 
 
 
 
 
 
45
31
1
2
3
4
5
6