Agenda

  zo ma di wo do vr za
22
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
23
2
3
4
5
6
7
8
10:30
Eerste zondag na Trinitatis

zondag, 2 juni, 2024 - 10:30

Eerste zondag na Trinitatis

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

Eerste zondag na Trinitatis

 

2 juni 2024

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

“Zoals Jezus in het evangelieverhaal (Markus 2:23-3,6) ziet dat het goed is dat zijn leerlingen op hun sabbatwandeling onbezorgd plukken van het graan, door God gegeven. En zoals Jezus ziet dat het goed is iemands verdorde hand te genezen op de sabbat, zodat deze sabbat voor hem het begin van nieuw leven wordt.”

 

Orgelspel: BWV 988 “Goldberg Variationen” Aria met enkele variaties

 

Klokluiden

 

Lied 216 (alle verzen)

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 13) met antifoon (Psalm 13:6a)

 

V: Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt

 

Zingen Psalm 13 (alle verzen)
(allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

 

A: Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt

 

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied 848 (alle verzen) 

 

Eerste lezing: 2 Korintiërs 4:5-12

 

Zondagslied: Lied 671 (alle verzen)

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Marcus 2:23-3:6’

 

V: Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,

zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. Halleluja. (Psalm 138:4)

 

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 341 (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 838 (alle verzen)

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 988 Goldberg Variationen - Var. 13

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 425 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: C.Ph.E. Bach - uit “Wurthembergische Sonaten” - Sonate I in a - Moderato

 

 

Voorganger: Ilse Swart

Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

Lector: Arjen de Vries

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 9 juni. Met als voorganger Gerarde de Jong (kerkelijk werker uit Oudenbosch).
   

 
 
 
 
 
 
 
24
9
10
11
12
13
14
15
10:30
Tweede zondag na Trinitatis

zondag, 9 juni, 2024 - 10:30

Tweede zondag na Trinitatis

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de tweede zondag na Trinitatis

 

9 juni 2024

 

 

Welkom in deze dienst, met als thema ‘thuiskomen’.
Met het bekende schilderij
‘Terugkeer van de verloren zoon’
(Rembrandt van Rijn) 

Orgelspel: (kleine orgel) 

C.Ph.E. Bach - WQ 55 “Sechs Sonaten und Reprisen” 1776 

Sonate I 

 

Klokluiden

 

Lied 280 (alle verzen)

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (Psalm 18:2-3,7) met antifoon (Psalm 18:19b,20)

 

V: De HEER was mij tot steun; Hij leidde mij weg uit de nood

A: en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

 

V: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER mijn rots, 

A: mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, 

V: bij u kan ik schuilen, mijn schild, 

A: kracht die mij redt, mijn burcht. 

V: In mijn nood riep ik tot de HEER, 

A: ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

V: In zijn paleis hoorde hij mijn stem, 

A: mijn roepen bereikte zijn oren.

 

A: De HEER was mij tot steun; Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

 

 

Kyrie

V: Kyriegebed

 

(gemeente zingt alle drie de regels)

 

Gloria (gemeente zingt alle drie de regels)

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 382

 

Eerste lezing:  Psalm 84

 

Lied 276: 1 en 2

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 15: 11-32’

 

V: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja. (Psalm 18:3a)

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 340 b (staan)

 

Verkondiging

 

Lied 839 (alle verzen) 

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: BWV 825 Partita I - Praeludium

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 419 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: W.A. Mozart - KV 594 Fantasia in f - II. Allegro 

 

Voorganger: Gerarde de Jong

Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

Lector: Juliette Kreuger

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Joël Wildschut

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 16 juni. Met als voorganger ds. Elbert Grosheide (voormalig predikant Bergsingelkerk)
   

Op zondag 23 juni vieren we ons gemeentefeest Luthers Bruiloft, als sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst en een leuk programma in de tuin van de Andreaskerk.
Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappelsalade of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van te voren door (aan kosteres Greet Postema of aan Lianda Groeneveld via ouderlingen@luthersrotterdam.nl).

De dienst is van 10.30 uur tot circa 11.45. Daarna volgt de rest van het programma. Eindtijd: zolang het gezellig blijft!
 

 
 
 
 
 
 
 
25
16
17
18
19
20
21
22
10:30
Derde zondag na Trinitatis

zondag, 16 juni, 2024 - 10:30

Derde zondag na Trinitatis

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de derde zondag na Trinitatis

 

16 juni 2024

 

Het leven is een zoektocht, er wordt naar ons gezocht. Wat is de vindplaats?

 

Orgelspel: C.Ph.E. Bach - WQ 50 “Sechs Sonaten und Reprisen” (1766) II Adagio, III Allegro

 

Klokluiden

 

Zingen: Lied 84: 1 en 2

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 25) met antifoon

 

V: Keer u tot mij en wees mij genadig

  ik ben alleen een ellendig

A: Zie mijn nood en vergeef mij

V: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd

A: leer mij uw paden te gaan.

V: Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij

A: want u bent een God die mij redt. Op U blijf ik hopen.

Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen een ellendig. Zie mijn nood en vergeef mij

 

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

Gemeente zingt alle drie de regels:

 

Gloria (allen)

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 994

 

Eerste lezing: Jesaja 30: 15-18

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: ‘Laten wij indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 15: 1:10’

 

V: Psalmwoord: “Overvloedige vreugde is in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Halleluja!”

 

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Credo Lied 343 (staan)

Zingen: Lied 834

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 837

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: J.L. Krebs - Jesu bleibet meine Freude

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

 

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied: 422 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 529 trio sonate V in C - I. Allegro

 

 

Voorganger: Ds. Elbert Grosheide

Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

Lector: Dorine de Koning

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Mies Langelaar

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 23 juni. Met als voorganger Rachel Wardenaar (lid lutherse synode en predikant-in-opleiding).

  Volgende week vieren we na de dienst ons gemeentefeest Luthers Bruiloft, als sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst en een leuk programma in de tuin van de Andreaskerk.

  Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappelsalade of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van te voren door (aan kosteres Greet Postema of aan Lianda Groeneveld via ouderlingen@luthersrotterdam.nl).

  Eindtijd: zolang het gezellig blijft!
   

 
 
 
 
 
 
 
26
23
24
25
26
27
28
29
10:30
Vierde zondag na Trinitatis

zondag, 23 juni, 2024 - 10:30

Vierde zondag na Trinitatis

»

Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

Lutherse gemeente Rotterdam

 

Orde van dienst

de vierde zondag na Trinitatis

 

23 juni 2024

 

Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

 

Welkom in deze dienst. Vandaag vieren we na afloop ons gemeentefeest ‘Luthers Bruiloft’.

Elke zomer vieren we de sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst, en een gezellige middag in het Katharinahofje bij de kerk, genoemd naar de vrouw van Martin Luther. Zij trouwden 499 jaar geleden - een huwelijk tussen een voormalige monnik en een non was toen heel bijzonder! Vandaar 'Luthers Bruiloft'.

 

Orgelspel: J.L. Krebs - trio in C

 

Klokluiden

 

Zingen: Lied 212

 

Mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A: en laat ons weer in vrede leven 

V: Amen.

 

Ingangspsalm (uit Psalm 27) met antifoon

 

V: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

 

Zingen: Psalm 27 vers 1, 2 en 3

 

A: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

 

 

 

Kyrie

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

 

Gloria

 

HET WOORD - DE SCHRIFTEN

 

Groet

 

Zondagsgebed

V: … door Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen.

 

Gesprek met de kinderen

 

Zondagslied: Lied 675

 

Eerste lezing: Jesaja 50: 4-9

 

Lezing uit het Evangelie (staan)

 

V: Horen wij, indien mogelijk staande, naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 6: 36-42.

 

V: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Halleluja!

 

Lezing van het Evangelie door de lector

 

 

Zingen: Lied 1014

 

Verkondiging

Zingen: Lied 793

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
Tevens orgelspel: A. Vivaldi - Concerto in d - Largo

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden

Met de volgende acclamatie:

Stil gebed

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

WEGZENDING EN ZEGEN

 

Lied voor de zegen: Lied 425 (staan)

 

Zegen

 

Orgelmuziek: BWV 594 Concerto in C - Allegro

 

 

Voorganger: Rachel Wardenaar 

Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

Lector: Sheila Lont

Organist: Niels-Jan van der Hoek

Kosteres: Greet Postema-van den Berg

Camerabediening: Jaco Boersma

 

 

Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

 

 • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

 • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
   

 • Vandaag vieren we ons gemeentefeest ‘Luthers Bruiloft’ na afloop van de dienst. Er zijn allerlei lekkere hapjes, een BBQ. En er is een quiz. Eindtijd: zolang het gezellig blijft! Iedereen van harte welkom.
   

 • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 30 juni. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn. In deze dienst staan we stil bij Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij.
   

 • Deze zomer gaan elke zondag de kerkdeuren van de Andreaskerk open. Op de zondagen 28 juli, 4 augustus en 11 augustus is er een zomerviering. Dit zal een Metten, een eenvoudige ochtendviering zijn, die wordt verzorgd door Mies de Vries-Langelaar, Annie Ruizeveld-de Winter of Helen Florijn.
   

 
12:00
Luthers Bruiloft

zondag, 23 juni, 2024 - 12:00

Luthers Bruiloft

»

Afsluting van het seizoen met een BBQ in het Katherina hofje.

Als u een culinaire bijdrage wilt levreen kan dit gemeld worden aan de kosteres, Greet Postema

 
 
 
 
 
 
 
27
30
1
2
3
4
5
6
10:30
Vijfde zondag na Trinitatis

zondag, 30 juni, 2024 - 10:30

Vijfde zondag na Trinitatis

»

Helen Florijn, pastoraal werkende Andreaskerk