Gift / collecte

Maak snel en eenvoudig uw gift over aan de Andreaskerk!

Kerkbeheer Lutherse Gemeente Rotterdam
NL25INGB0000047682

Onderhoud gebouw, kosten eredienst, pastoraal werker, koster en organist
 

Diaconie Lutherse Gemeente Rotterdam
NL49INGB0000081297

Hulp aan de medemens dichtbij en ver weg

ANBI
Onze kerk heeft een ANBI-status, wat betekent dat u giften kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Meer informatie daarover vindt u hier.