Gift / collecte

Diaconie Lutherse Gemeente Rotterdam
NL49INGB0000081297
Hulp aan de medemens dichtbij en ver weg

Kerkbeheer Lutherse Gemeente Rotterdam
NL25INGB0000047682
Onderhoud gebouw, kosten eredienst, pastoraal werker, koster en organist

Via bovenstaande knoppen kunt u snel en eenvoudig uw gift overmaken aan de Diaconie en Kerkbeheer.

ANBI
Onze kerk heeft een ANBI-status, wat betekent dat u giften kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Meer informatie daarover vindt u hier.