Kinderkerk

Al vele jaren worden de kinderen in de kerk in de dienst betrokken en hebben zij vervolgens hun eigen programma in kindernevendiensten. Voor de allerkleinsten is er opvang. Iedere zondag met uitzondering van de zomervakanties. Sinds zes jaar verzorgen wij zelf materiaal dat spoort met de lezingen die ook bij de volwassenen in de kerk klinken.

Het begin van de dienst maken alle kinderen iedere week mee, zodat zij het kerkelijk jaar leren kennen en de zondagsliederen leren zingen. Soms is het moeilijk voor een relatief kleine groep (die soms grote leeftijdsverschillen kent) iets leuks te organiseren, maar met deze onderwerpen zijn wij op het goede pad beland. Ook in het komend seizoen gaan wij daarmee zeker door.

Voor de grotere kinderen, die op het voortgezet onderwijs zitten, is er regelmatig een apart programma, dat nog nauwer aansluit op het zondagsevangelie. Een aantal mensen is bereid gevonden zich daarvoor in te roosteren en de kinderen te begeleiden, deze groep wil zich echter graag uitbreiden; heeft u zin en/of ervaring dan maken wij met elkaar een programma voor het komende seizoen.

Daarnaast concentreren wij de activiteiten op hoogfeesten en speciale diensten zoals bijvoorbeeld de palmpasendienst.