Diaconie

De Diaconie van de Andreaskerk Rotterdam is in 2022 actief met o.a. de volgende projecten: 

Restauratie gaarkeuken Lutherse kerk Paramaribo in volle gang

 

In het centrum van Paramaribo staat de Maarten Lutherkerk, waar wij als lutheranen zo sterk mee verbonden zijn. De diaconie van de Andreaskerk ondersteunt deze kerk met enige regelmaat financieel en zo ook met het verbouwen van de gaarkeuken, die nodig aan een opknapbeurt toe was. 

In de gaarkeuken bereiden vrijwilligers maaltijden voor bestemd voor daklozen en andere hulpbehoevenden voor wie een dagelijkse maaltijd een luxe is. 

Behalve de gaarkeuken worden in het bijgebouw van de MLKerk ook meteen de gemeenschapszaal c.q. recreatiezaal en de toiletten aangepakt. In dit gebouw, dat naast de kerk ligt, kunnen de kerkgangers na de dienst vertoeven, een kopje thee, koffie of limonade drinken

Wanneer klaar?

In april 2022 zullen de werkzaamheden worden beëindigd en kan de nieuwe gaarkeuken in gebruik worden genomen. 

Niet alleen de diaconie van onze Andreaskerk heeft haar bijdrage hieraan geleverd, maar ook de overige lutherse kerken in Nederland, waaronder ELG Amsterdam. 

Onderstaande foto’s geven een beeld van de verbouwing. 


 

Steun dit werk van de Diaconie
De Diaconie biedt hulp aan de medemens ver weg en dichtbij. Steunt u de Diaconie? Hier leest u hoe u kunt bijdragen.