Diaconie

De Diaconie van de Andreaskerk Rotterdam is in 2020 actief met o.a. de volgende projecten: 

Laptops voor thuisonderwijs

Vanwege de situatie met het coronavirus is het normale dagelijks leven verstoord, ook de scholen kregen hiermee te maken. Kinderen kregen in het begin van de coronaperiode thuisonderwijs.
Op christelijke basisschool Het Westpunt in Rotterdam-Hoogvliet kregen kinderen les via internet. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen thuis over een computer/laptop beschikken. Dankzij
de gift van de Diaconie kon de school 15 kinderen een laptop aanbieden, waardoor alle kinderen in deze periode onderwijs thuis kunnen genieten. De kinderen zijn de toekomst van later en ieder kind verdient een eerlijke kans.

Steun tijdens COVID-crisis Suriname 

De economische crisis o.a. veroorzaakt door het COVID-19 virus heeft ook in Suriname haar tol geëist. Daarom kon de Diaconie van onze Andreaskerk niet stil blijven zitten en bood haar financiële steun aan door Gods woord om te zetten in actie door barmhartigheid te tonen aan hen die in Suriname in nood zitten, in armoede leven en die ook hulp behoeven. 

De Maarten Luther Kerk in Paramaribo startte een actie samen met het project Mega Diakonos. Dit project loopt tot december 2020 waarbij uitsluitend levensmiddelen worden verstrekt aan behoeftige gemeenteleden, gezinnen, daklozen die het gedurende de COVID-periode moeilijk hebben.

Behalve pakketten met levensmiddelen zijn er ook schooltassen met schoolspullen verstrekt. De dak- en thuislozen die op straat zwerven krijgen driemaal per week een ontbijt. Daarnaast zijn er gesprekken gearrangeerd met het Psychiatrisch Centrum Suriname om bij te dragen in het resocialisatieproject, waar een deel van de dak- en thuislozen in behandeling is en tevens vertoeft.

Dit is alles is mogelijk geworden met de financiële ondersteuning die de Diaconie van de Lutherse Gemeente Rotterdam aan de Maarten Luther Kerk heeft geboden. De foto’s laten de pakketten en schooltassen zien die klaar staan om verdeeld te worden.

Steun tijdens COVID-crisis Suriname

Maarten Lutherkerk in Paramaribo

Steun dit werk van de Diaconie
De Diaconie biedt hulp aan de medemens ver weg en dichtbij. Steunt u de Diaconie? Hier leest u hoe u kunt bijdragen.