Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 16 jun 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  de derde zondag na Trinitatis

   

  16 juni 2024

   

  Het leven is een zoektocht, er wordt naar ons gezocht. Wat is de vindplaats?

   

  Orgelspel: C.Ph.E. Bach - WQ 50 “Sechs Sonaten und Reprisen” (1766) II Adagio, III Allegro

   

  Klokluiden

   

  Zingen: Lied 84: 1 en 2

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 25) met antifoon

   

  V: Keer u tot mij en wees mij genadig

    ik ben alleen een ellendig

  A: Zie mijn nood en vergeef mij

  V: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd

  A: leer mij uw paden te gaan.

  V: Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij

  A: want u bent een God die mij redt. Op U blijf ik hopen.

  Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen een ellendig. Zie mijn nood en vergeef mij

   

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

  Gemeente zingt alle drie de regels:

   

  Gloria (allen)

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 994

   

  Eerste lezing: Jesaja 30: 15-18

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten wij indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 15: 1:10’

   

  V: Psalmwoord: “Overvloedige vreugde is in uw nabijheid,

  voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

  Halleluja!”

   

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 343 (staan)

  Zingen: Lied 834

   

  Verkondiging

   

  Zingen: Lied 837

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: J.L. Krebs - Jesu bleibet meine Freude

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied: 422 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 529 trio sonate V in C - I. Allegro

   

   

  Voorganger: Ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 23 juni. Met als voorganger Rachel Wardenaar (lid lutherse synode en predikant-in-opleiding).

   Volgende week vieren we na de dienst ons gemeentefeest Luthers Bruiloft, als sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst en een leuk programma in de tuin van de Andreaskerk.

   Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappelsalade of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van te voren door (aan kosteres Greet Postema of aan Lianda Groeneveld via ouderlingen@luthersrotterdam.nl).

   Eindtijd: zolang het gezellig blijft!