Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 4 dec 2022 - 10:30

    Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Tweede zondag van de Advent 

  4 december 2022 

   

   

  Vandaag steken we een adventskaars meer aan 

  en we zingen weer een ander kyrie.

  In deze dienst, waarin onze stagiair Helen Florijn voorgaat, 

  komt naast psalm 80 ook de melodie van lied 452 vaker terug: 

  Von Gott will ich nicht lassen

   

   

   

  Voorbereiding 

   

  muziek:  Von Gott will ich nicht lassen (lied 452)  

  D. Buxtehude

  klokluiden

   

  Lied   452

   

  mededelingen en voorbereiding (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (delen uit psalm 80)

   

  v: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

  a: Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  v: Hoor ons, herder van Israël, 

  die Jozef leidt als een kudde. 

  a: U die troont op de cherubs, verschijn in luister 

  aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 

  v: Laat uw kracht ontwaken, 

  kom, en red ons. 

  a: Leg uw hand op uw beschermeling, 

  het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 

  v: HEER, God van de hemelse machten, 

  a: keer ons lot ten goede, 

  v: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

   

  a: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, 

  de Heer zelf komt van ver.

    Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen. 

  Jullie zullen verheugd zijn.

   

  Kyrie, na de Kyrie-oproep

  Een kyrie-lied 463: 1, 6, 7 en 8

   

  Groet

   

   

  Zondagsgebed

  V: Door Jezus Christus, onze Heer…

  A: … amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen 

   

  Ontsteken van de tweede Adventskaars. 

   

   

  Als de kinderen de kaarsen aansteken zingen wij daarbij 

  strofe 2 uit lied 466

   

  Zondagslied 439

   

  Eerste lezing Psalm 80:15-20

   

  Aankondiging van het evangelie (staan) en psalmwoord:

  Halleluja. Toon ons uw trouw, Heer,

  en geef ons uw hulp. Halleluja.

   en

   

    Lezing Lucas 21:25-33

    Lofzang

    

    Lied 321

   

  Verkondiging

    

         Lied 462

   

   

  Gebeden en zegen

   

  Collecte Tevens klavecimbel muziek: Aria “Spagnoletta” (16e eeuw, Susannevan Soldt manuscript, naar Von Gott will ich nicht lassen

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de acclamatie

                       

  Stil gebed

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

  Lied voor de zegen (staande) 448: 1, 3 en 9

   

  Zegen

  A:      

   

    Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen, D. Buxtehude

   

  Voorgangster:   Helen Florijn

  Kerkenraadslid: Ann Lemmers

  Lezingen door: Anne Toussaint-Hantsveit

  Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar 

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema- van den Berg 

  Illustratie: Psalm 80, anonieme ‘artists impression’

   

  -  Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom! 

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  - Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.

  • Volgende week geen ochtenddienst maar een vesper om 16.00 uur, nadien o.a. warme wijn, zie ook de opgavestroken om een bijdrage in de hapjes te verzorgen!