Vier met de Andreaskerk mee

U kunt hier elke zondag live meekijken naar de kerkdiensten. De dienst start om 10.30 uur.

 • 22 mei 2022 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor zondag 

  Rogate

  22 mei 2022

   

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel Sonaten in c, a, en G, D. Cimarosa

  klokluiden 

  Zingen Lied 655

   

  mededelingen en voorbereiding

  (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon 

       en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (naar psalm 66)

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk, 

      doet statig stijgen zijn loflied.

  A: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, 

      zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk.

  V: Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! 

      U zal alles op aarde aanbidden, 

      zingen U, zingen uw naam ter eer.”

  A: Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk: 

      Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, 

      dat zij droogvoets de stroom overstaken.

      Aanzie dan de daden van God, 

      om de mens in zijn handelen vervaarlijk. 

      Zegent, volkeren, Hem – onze God, 

      laat ver zijn loflied weerklinken.

   

            

   

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen 

   

  Eerste lezing 1Hooglied 3:1-6 4:8—5:1

   

  Lied 808

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

  Psalmwoord en

   

   

  Evangelielezing Johannes 16:16-23a

  Lofzang

   

  Zondagslied 370

   

  Verkondiging 

   

  Lied 630

  Gebeden

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  Orgelspel Adagio in d, A.Vivaldi

   

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\75 (Pasen) Houd ons in leven, wees onze redding.tif

  Stil gebed

   

  Onze Vader:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

  uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 

  aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

  onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

  leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

   

   

  wegzending en zegen

   

  Lied voor de zegen (staande) 659

   

  Wegzending

   

  Zegen

  A:

   

  Orgelnaspel Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649), J.S.Bach

   

   

   

  Voorganger: Vrouwkje Hinten

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  - Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Paardenkamer, allen van harte welkom!

  - Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via: www.luthersrotterdam.nl/contact

  -  Collecte: ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze

     QR code met uw smartphone.

  - De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 mei, Exaudi.