Maandteksten

augustus 2019

Matteüs 10:7

“Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.”

juli 2019

Jacobus 1:19

”ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag om te spreken, traag ook in het kwaad worden…”

juni 2019

Spreuken 16:24

“Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.”

mei 2019

2 Samuël 7:22

“zoals u is er geen, er bestaat geen andere God dan u.”

april 2019

Johannes 20:21

“Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie uit.’”

maart 2019

Johannes 19:30

“Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.”

februari 2019

Romeinen 8: 18

‘Ik ben overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard…’

januari 2019

Genesis 9: 12-13

'En dit', zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie…'

december 2018

Lucas 1:78-79

“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.”

november 2018

Openbaring 21:2

“Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.”

Pagina's