Maandteksten

november 2019

Job 19:25

Ik weet: mijn Redder leeft.

oktober 2019

Tobit 4:8

"Wanneer je veel bezit, geef dan ook ruimhartig. Wanneer je zelf maar weinig bezit, aarzel dan niet om van dat beetje toch te geven."

september 2019

Matteüs 16:26

“Wat heeft een mens er aan de hele wereld te winnen als hij er het leven er bij in schiet.”

augustus 2019

Matteüs 10:7

“Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.”

juli 2019

Jacobus 1:19

”ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag om te spreken, traag ook in het kwaad worden…”

juni 2019

Spreuken 16:24

“Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.”

mei 2019

2 Samuël 7:22

“zoals u is er geen, er bestaat geen andere God dan u.”

april 2019

Johannes 20:21

“Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie uit.’”

maart 2019

Johannes 19:30

“Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.”

februari 2019

Romeinen 8: 18

‘Ik ben overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard…’

Pagina's