Maandteksten

juni 2017

Handelingen 5:29

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

mei 2017

Kolossenzen 4:6

En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk , maar beslist.

april 2017

Lucas 24:5-6

Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

maart 2017

Leviticus 19:32

"Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer."

februari 2017

Lucas 10:5

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede zij dit huis!"

januari 2017

Lucas 5:5

Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.

december 2016

Psalm 130:6

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen.

november 2016

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

 

oktober 2016

2 Korintiërs 3:17

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

september 2016

Jeremia 31:3

God spreekt: "Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen."

Pagina's