Maandteksten

september 2017

Lucas 13:30

En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

augustus 2017

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend maken…

juli 2017

Filippenzen 1:9

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.

juni 2017

Handelingen 5:29

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

mei 2017

Kolossenzen 4:6

En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk , maar beslist.

april 2017

Lucas 24:5-6

Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

maart 2017

Leviticus 19:32

"Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer."

februari 2017

Lucas 10:5

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede zij dit huis!"

januari 2017

Lucas 5:5

Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.

december 2016

Psalm 130:6

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen.

Pagina's