Maandteksten

februari 2017

Lucas 10:5

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede zij dit huis!"

januari 2017

Lucas 5:5

Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.

december 2016

Psalm 130:6

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen.

november 2016

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

 

oktober 2016

2 Korintiërs 3:17

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

september 2016

Jeremia 31:3

God spreekt: "Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen."

augustus 2016

Marcus 9:50

Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.

juli 2016

Exodus 33:19

De Heer antwoordde: Ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen: Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.

juni 2016

Exodus 15:2

De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp.

mei 2016

1 Korintiërs 6:19

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

Pagina's