Filippenzen 1:9

juli 2017

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.