Handelingen 5:29

juni 2017

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.