Lucas 5:5

januari 2017

Als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.