Maandteksten

december 2017

Lucas 1:78-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

november 2017

Ezechiël 37:27

Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

oktober 2017

Lucas 15:10

Zo ik zeg u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

september 2017

Lucas 13:30

En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

augustus 2017

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend maken…

juli 2017

Filippenzen 1:9

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.

juni 2017

Handelingen 5:29

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

mei 2017

Kolossenzen 4:6

En als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk , maar beslist.

april 2017

Lucas 24:5-6

Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

maart 2017

Leviticus 19:32

"Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer."

Pagina's