Maandteksten

april 2018

Johannes 20:21

"Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie uit.'"

maart 2018

Johannes 19:30

"Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij; 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

februari 2018

Deuteronomium: 30:1

“Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.”

januari 2018

Deuteronomium 5:14

"maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geld voor u, voor uw zonen en dochters, voor al uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen."

december 2017

Lukas 1:78-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

 

december 2017

Lucas 1:78-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

november 2017

Ezechiël 37:27

Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

oktober 2017

Lucas 15:10

Zo ik zeg u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

september 2017

Lucas 13:30

En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

augustus 2017

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend maken…

Pagina's