Lucas 15:10

oktober 2017

Zo ik zeg u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.