Johannes 19:30

maart 2018

"Nadat Jezus er van gedronken had zei Hij; 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."