Maandteksten

mei 2016

1 Korintiërs 6:19

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

april 2016

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

maart 2016

Johannes 15:9

Jezus zei: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde!

februari 2016

Marcus 11:25

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je missstappen vergeeft.

januari 2016

2 Timotëus 1:7

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Pagina's