Maandteksten

november 2016

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

 

oktober 2016

2 Korintiërs 3:17

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

september 2016

Jeremia 31:3

God spreekt: "Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen."

augustus 2016

Marcus 9:50

Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.

juli 2016

Exodus 33:19

De Heer antwoordde: Ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen: Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.

juni 2016

Exodus 15:2

De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp.

mei 2016

1 Korintiërs 6:19

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

april 2016

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

maart 2016

Johannes 15:9

Jezus zei: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde!

februari 2016

Marcus 11:25

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je missstappen vergeeft.

Pagina's