Marcus 11:25

februari 2016

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je missstappen vergeeft.