Ezechiël 37:27

november 2017

Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.