Hebreeën 11:1

mei 2018

“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.”