Lucas 10:5

februari 2017

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede zij dit huis!"