Matteüs 10:7

augustus 2019

“Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.”