Matteüs 16:26

september 2019

“Wat heeft een mens er aan de hele wereld te winnen als hij er het leven er bij in schiet.”