Jacobus 1:19

juli 2019

”ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag om te spreken, traag ook in het kwaad worden…”