Psalm 38:10

oktober 2018

“Heer, al mijn verlangens zijn u bekend, mijn zuchten is u niet verborgen,”