2 Korintiërs 5:19

september 2020

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend.