1 Koningen 19:7

juli 2020

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.'