Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • Tweede zondag na Pasen

  14 apr 2024 - 10:30

  Kerkdienst op zondag Misericordias Domini. Voorganger is ds. Andreas Wöhle (president Lutherse synode). In de dienst zingen we nieuwe liederen uit de wereldwijde lutherse traditie, vanwege het 500 jaar jubileum van het eerste Lutherse liedboek.

 • 7 apr 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Quasi modo geniti

  de eerste zondag na Pasen

   

  7 april 2024

   

   

  ‘Thomas’, Thomas Guy Ribble (1959-2020)

   

  Orgelspel: S. Scheidt - Christ lag in Todesbanden

   

  Klokluiden

   

  Lied 622 1, 3, en 6 

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm: Psalm 81 (met antifoon uit 1 Petrus 2: 2)

   

  V: Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere 

  melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding

  bereikt. Halleluja! 

   

  Zingen Psalm 81: 1, 2, 3 en 4
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de

  zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw

  redding bereikt. Halleluja! 

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 374: 1, 2, 4, 6

   

  Eerste lezing: Jesaja 26: 1-13

   

  Gradualepsalm: Psalm 116: 1, 2, 3 en 4

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 20: 19-31

   

  V: Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Halleluja. (Psalm 118: 24)

   

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 343 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 644

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 627 Christ ist erstanden

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 643 1, 7, 8 en 9 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 657 Nun danket alle Gott 

   

   

  Voorganger: ds. Erwin de Fouw

  Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries-Langelaar

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Sheila Lont

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Nieuw op de collectepagina van onze website: naast Kerkbeheer heeft inmiddels ook de Diaconie-collecte een donatie-button.
    

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 14 april. Met als voorganger Ds. Andreas Wöhle (president van de lutherse synode).
    

  • Komende donderdag (11 april) is er weer het Leerhuis met Elsa Aarsen-Schiering over de Bijbel. Om 10.00 uur in de Andreaskerk.

  • De Sjoa Herdenkingsdienst is vanavond (7 april) om 19:00 uur in de Laurenskerk. Voorafgaand aan de dienst worden vandaag (begonnen om 5 uur ‘s ochtends) vanaf het stadpodium tegenover de kerk alle 7.000 namen gelezen van de Joodse inwoners van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden die tijdens de Sjoa (Holocaust) zijn vermoord.

 • 31 mrt 2024 - 10:30

  In een feestelijke dienst vieren we de opstanding van Christus. De Paaskaars wordt in de kerk gebracht. We zingen liederen als 'U zij de glorie' en vieren het Avondmaal met een gezongen tafelgebed.

  Na afloop is er een heerlijke Paasbrunch. Iedereen van harte welkom!

  Medewerking aan deze dienst door:

  Fulco Timmers en Helen Florijn (voorgangers), Elma Timmers (sopraan), Niels-Jan van der Hoek (organist), Arjen de Vries (trompet) en Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo).

 • 29 mrt 2024 - 19:30

  Tijdens de dienst op Goede Vrijdag luisteren we naar het lijdensevangelie. Dit jaar lezen verschillende lectoren uit het Evangelie van Markus. Dit wordt afgewisseld met passieliederen.

 • 28 mrt 2024 - 19:30

  In de dienst op Witte Donderdag vieren we de instelling van het Heilig Avondmaal.

  Het Avondmaal vieren we met een gezongen tafelgebed. Tijdens de uitdeling klinkt het ‘Blute nur, du liebes Herz’, uit de Matthäus Passion van Bach. Aan het einde van de dienst wordt het altaar ontkleed: morgen is het Goede Vrijdag.

  Leden van de cantorij zingen tot slot het Luthers Avondgebed. Dan verlaten we in stilte de kerk.

  Medewerking aan deze dienst door: Fulco Timmers en Helen Florijn (voorgangers), Niels-Jan van der Hoek (orgel), Lisa Hinfelaar (sopraan) en leden van de cantorij.

   

Pagina's