Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • Kerstmorgen

  25 dec 2023 - 10:30

  In deze feestelijke dienst op Kerstmorgen zingen we klassieke kerstliederen. Sopraan Lisa Hinfelaar zingt liederen als Gabriel's message en O Jesulein süss, o Jesulein mild. We vieren het Heilig Avondmaal en de kinderen vormen een levende kerststal. Na afloop is er Kerstbrood bij de koffie. Voorganger in deze dienst is onze consulent ds. Fulco Timmers.

  Voor deze kerstdienst zijn ook gemeenteleden van de Duitse kerk uitgenodigd. De dienst is Nederlandstalig. Iedereen is van harte welkom!

  Goed om te weten: op Eerste Kerstdag is het de hele dag gratis parkeren in Rotterdam. Onze kerk ligt ook op loopafstand van tramhalte Soetendaalseweg (tram 4 en 8) en treinstation Rotterdam-Noord.

  Adres: Heer Vrankestraat 51, Rotterdam

  Klik hier voor het boekje met de orde van dienst.

  Let op: er is een landelijke storing bij Kerkdienstgemist. Er is niet bekend of dit om half elf al is opgelost. 

  Kerst in Rotterdam

 • Heiligabend in de Duitse Kerk

  24 dec 2023 - 15:30

  Heiligabend: Gottesdienst für Gross und Klein

  Prädikant Ulrich Thöle

  Voor deze Kerstavonddienst (om 15.30 uur) van de Deutsche Evangelische Gemeinde zijn de gemeenteleden van de Lutherse Gemeente Rotterdam van harte uitgenodigd. Op Kerstmorgen (25 december) bezoekt de Duitse gemeente onze kerstdienst.

  Adres Deutsche Evangelische Gemeinde: ’s-Gravendijkwal 65.

 • Adventsvesper

  17 dec 2023 - 16:00

  We vieren om 16.00 uur de Adventsvesper met na afloop glühwein en het Groot Eénhapjesbuffet.

  De kerk is versierd met heel veel lichtjes, de kerstboom staat er al prachtig bij. Er is een kinderverhaal en zangeres Margreet van Maanen zingt Adventsliederen in aanloop naar Kerst.

  Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat dat dan weten aan Lianda Groeneveld.

 • 10 dec 2023 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de Tweede zondag van Advent

   

  10 december 2023

   

   

  Van harte welkom in deze dienst! Vandaag ontsteken we de tweede Adventskaars en bidden we zingend een ander kyrie.

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: op de wijs van Lied 452 BWV 658 Von Gott will ich nicht laßen

   

  Klokluiden

  Lied 452

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (delen uit Psalm 80) met antifoon (uit Jesaja 30)

   

  V: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de Eeuwige zelf komt van ver. 

  A: Dan zal de Eeuwige zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.

  V: Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde.

  A: U, die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

  V: Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.

  A: Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht.

  V: Eeuwige, God van de hemelse machten,

  A: keer ons lot ten goede,

  V: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

  A: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de Eeuwige zelf komt van ver. Dan zal de Eeuwige zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.

   

  Kyrie

  Na de kyrie-oproep zingen we Lied 463: 1, 2, 5, 6, 7 en 8

   

  Het Gloria vervalt vanaf deze zondag. In de Kerstnacht zingen we weer samen met de engelen ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde…’.

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Ontsteken van de tweede Adventskaars

   

  Zondagslied: Lied 439: 1 en 4

   

  Eerste lezing: Jesaja 2: 2-5

   

  Lied 448: 1, 3, 7 en 9

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Toon ons Uw trouw, Levende, en geef ons uw hulp. Halleluja. (Psalm 85: 8)

   

  Evangelielezing: Lucas 21: 25-33

   

   

  Credo Lied 341 (staan)

   

  Preek

   

  Lied 1010

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: Naar lied 748 “Het duurt niet lang meer tot de tijd” - BWV 734 Nun freut euch lieben Christen G’mein

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

  Kom, Heer, en wacht niet langer (Lied 368 A)

   

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 501: 1 en 4

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Naar lied 439 “Verwacht de komst des Heren”, D. Buxtehude Von Gott will ich nicht laßen

   

   

  Brothers In Arms - Dire Straits

  1. These mist covered mountains
   Are a home now for me
   But my home is the lowlands
   And always will be
   Some day you'll return to
   Your valleys and your farms
   And you'll no longer burn
   To be brothers in arms

   

  1. Through these fields of destruction

  Baptisms of fire

  I've witnessed your suffering

  As the battle raged higher

  And though they did hurt me so bad

  In the fear and alarm

  You did not desert me

  My brothers in arms

   

  There's so many different worlds

  So many differents suns

  And we have just one world

  But we live in different ones

   

  1. Now the sun's gone to hell

  The moon's riding high

  Let me bid you farewell

  Every man has to die

  But it's written in the starlight

  And every line in your palm

  We were fools to make war

  On our brothers in arms

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joël Wildschut 

  Illustratie op het voorblad: Vendedoras de Frutas van Alfredo Ramos Martínez (1937).

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 17 december om 16.00 uur: de Adventsvesper met na afloop het Groot Eénhapjesbuffet. Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat dat dan weten aan Lianda Groeneveld.
    

  • Op zondagochtend 24 december (Vierde Adventszondag) is er géén dienst in deze kerk. ‘s Middags om 15.30 uur is er de Kerstavonddienst in de Duitse kerk (‘s-Gravendijkwal 65) en op maandag 25 december vieren wij Kerstmis in de Andreaskerk.
    

  • Heeft u geen plannen voor Tweede Kerstdag? Welkom tussen 14-16 uur bij de High Tea in de Andreaskerk, met Elsa Aarsen- Schiering. Aanmelden bij Greet Postema, voor 18 december.

 • 3 dec 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de Eerste zondag van Advent

  3 december 2023

   

   

  De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

  Bezing nu met verblijden de heldere morgenster.

   

  De Adventstijd markeert het begin van het kerkelijk jaar. Advent betekent: komst. De vier zondagen van Advent staan in het teken van de verwachting van de komst van Jezus Christus.

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 659 Nun komm’ der Heiden Heiland

  Klokluiden 

  Lied 461 Wij wachten op de koning

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  aansteken adventskaars

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (met antifoon uit Psalm 25)

  V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak.

   

  Zingen Psalm 25: 1, 2, 3

   

  V: Ik wend mij tot u Heer, ik vertrouw op u, mijn God, maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

    

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer. A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied met de kinderen, én de groten

  Lied 454: 1-2  De mensen die gaan in het duister

   

  Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

   

  Eerste lezing Jesaja 40:1-11

   

  Zondagslied 433 Kom tot ons, de wereld wacht

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Ik was verheugd toen men mij zeide: 

  laten we naar het huis van de Heer gaan.

  Halleluja (gezongen door allen)

   

  Evangelielezing Matteüs 21: 1-11


   

  Verkondiging

  Lied 445: 1 De nacht is haast ten einde

   

  Lied 445: 2, 3, 4

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  trio: Psalm 25

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met gezongen acclamatie:

  Kom, Heer, en wacht niet langer (Lied 368 A)

   

  Stil gebed

  Lied 344 Wij geloven één voor één…

  (als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

   

  prefatie

  lofprijzing (eindigend met “…zingen wij [...] de lof van uw heerlijkheid”)

   

  sanctus

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt partita: G. Böhm - Wer nur den lieben Gott laßt walten

   

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 435: 1, 2 en 4 Hef op uw hoofden…

   

  Wegzending

   

  Zegen

    

   

  Orgelspel: BWV 660 trio super “Nun komm’ der Heiden Heiland”

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lezingen: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Mies Langelaar

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 10 december, Tweede Advent. Met als voorganger onze pastoraal werker Helen Florijn.

  • Donderdag 7 december is het Leerhuis over de Bijbel, met Elsa Aarsen-Schiering. Welkom om 10.00 uur in de Andreaskerk!

  • Zondag 17 december om 16.00 uur is er de Adventsvesper. Neemt u zelfgemaakte hapjes mee? Laat het even weten aan Lianda Groeneveld.

  • Heeft u geen plannen voor Tweede Kerstdag? Welkom tussen 14-16 uur bij de High Tea in de Andreaskerk, met Elsa Aarsen- Schiering. Aanmelden bij Greet Postema, voor 18 december.

   

Pagina's