Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 22 okt 2023 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de twintigste zondag na Trinitatis

   

  22 oktober 2023

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: J. Praetorius - Var. “Vater unser im Himmelreich”

   

  Klokluiden

   

  Lied 214: 1, 2, 7 en 8 

   

  Mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 119) met antifoon (Daniel A:19-20)

   

  V: Heer, laat U leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen. Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.

   

  Zingen Lied (Psalm) 119: 31, 32, 33, 34

   

  A: Heer, laat U leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen. Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.

   

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria

  Groet

  Zondagsgebed

  V: Heer, God, Hemelse Vader, 

  uit de grond van ons hart bidden wij U: houd verre van ons de listen van de Boze, die in ons en om ons heen woeden. 

  Maak ons standvastig, zodat wij met heel ons hart blijven bij U,

  die alleen God zijt. 

  Door Jezus Christus, onze Heer,

  A: Amen.

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 747: 2, 3 en 4

   

  Eerste lezing: Jeremia 31: 31-34

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw. Halleluja. (Psalm 138:2) 

   

  Evangelielezing: Matteüs 22:1-14

   

   

  Verkondiging

   

  Lied 782: 1 en 2

   

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: trio: Lied 25

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 1010 (alle verzen) 

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: M. Weckman - Fantasia in d

   

   

  Voorganger: Ilse Swart

  Kerkenraadslid van dienst: Mies de Vries - Langelaar

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joel Veltman

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 29 oktober, de Zeemanskerkendienst, aanvang 11.00 uur.

  • Dinsdag 31 oktober is om 19.30 uur de Hervormingsdaglezing. Andries Ponsteen vertelt ons over Hervorming en de (kerk)muziek. De avond wordt afgesloten met een korte vesper, geleid door Helen Florijn.
    

   

   

  Zeemanskerkendienst 2023

   

  Elk jaar wordt in Rotterdam de Zeemanskerkendienst georganiseerd. De Deense, Duitse, Finse, Noorse en Zweedse kerken vieren dan Hervormingsdag samen met de Lutherse Andreaskerk. Dit jaar voor de 41e keer! Op zondag 29 oktober om 11.00 uur.

   

  Het thema is gekozen in verbondenheid met de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie: One Body, One Spirit, One Hope. Om ons te herinneren dat we in deze gebroken wereld geroepen worden tot eenheid in het lichaam van Christus.

   

  In de dienst klinken allerlei talen - van Duits tot Fins, bijvoorbeeld bij de lezingen uit de Bijbel. Iedereen kan de liederen meezingen in zijn eigen taal. We zingen in deze dienst altijd klassiekers zoals 'Een vaste burcht' van Martin Luther, en het Zeemanslied 'Eternal Father, strong to save'.

   

  Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie of thee met appeltaart!

   


  De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een lezingavond aan op Hervormingsdag. Deze avond vindt dinsdag 31 oktober plaats in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur. 

   

  19.30  Opening

  19.35  Hervorming en (Kerk)muziek, door Andries Ponsteen

  Andries Ponsteen is jurist, musicoloog en gepensioneerd. Hij was laatstelijk directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

  20.30  Pauze, koffie en thee met appeltaart.
  20.45    Dagsluiting door pastoraal werker Helen Florijn

   

  Informatie en aanmelden: Mies Langelaar, m.langelaar55@gmail.com

 • 15 okt 2023 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de negentiende zondag na Trinitatis

   

  15 oktober 2023

   

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: J.L. Krebs - trio in a

   

  Klokluiden

  Psalm/Lied 19: 1, 3, 4 en 6

   

  Mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)

  V: De Levende zegt: ‘Ik ben het die je redt.’

  A: De Levende hoort ons roepen.

  V: Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.

  A: Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.

  V: Wij willen het onze kinderen niet onthouden;

  wij zullen aan het komende geslacht vertellen

  A: van de roemrijke, krachtige daden van de Levende,

  V: van de wonderen die hij heeft gedaan.

  A: ‘Ik ben het die je redt’, zegt de Levende.

   

          

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 863

   

  Eerste lezing: Efeziërs 4:21b-32

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Eeuwige, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Halleluja.

   

  Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

   

   

  Psalm/Lied 25: 2, 4, 5 en 6

   

  Prediking

   

  Lied 834

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: S. Scheidt - Was betrübst du dich, mein Herz 

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 263

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 577 Fuge in G

   

  Illustratie voorzijde: ‘Leg af wat ons hindert’ door Ain Vares.

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer

  Lector: Rudi Ruigendijk

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Sheila Lont

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 22 oktober. Met als voorganger Ilse Swart, predikant in opleiding.
    

  • Alvast voor in uw agenda:
   zondag 29 oktober Zeemanskerkendienst
   dinsdag 31 oktober Hervormingsdaglezing

   

 • 8 okt 2023 - 10:30

  http://www.luthersekerkleiden.nl/wp-content/uploads/2013/05/Lutherse-Roos-430x4301.jpg Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst voor de 18e zondag na Trinitatis

  8 oktober 2023

   

  Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

   

  Welkom in deze dienst, waarin we horen van de evangelist Mattheüs, dat onze God geen God is van doden, maar van levenden!

   

   

  Voorbereiding 

  Orgelspel: BWV 585 trio in c Adagio-Allegro

  klokluiden 

  Openingslied: 981 geheel (1-5)

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid

  (staan)

  V: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, 

  de Zoon en de Heilige Geest. 

  A: Amen.

  V: Onze hulp is in de naam van God

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

   

  V: U die ons allen draagt, 

  A: bevestig ons tot één levend Lichaam – 

  verbonden in uw liefde 

  V: U die ons ziet staan in uw licht,

  A: dat wij één in Hoop zijn, U zoeken, 

  met U leven, en de ander kennen. 

  V: Wij zijn beperkt, wij leven met tekort, 

  wij tasten naar vrede. 

   

  A: Zegen ons met leven in één Geest.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm

  (Antifoon uit Sirach 36:18)

  v: Beloon wie standvastig op U wachten.  

    Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

  a: Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

  (Psalm 122: 1, 2, 6 en 7)

  v: Verheugd was ik toen ik hoorde: 

  a: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’, 

  v: verheugd ben ik, 

  a: nu onze voeten staan 

  v: binnen je poorten, Jeruzalem. 

  a: Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

  v: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 

  a: dat vrede heerst binnen je muren 

  v: en rust in je vesting.’

  (Allen herhalen de antifoon:)

  a: Beloon wie standvastig op U wachten. 

          Laat uw profeten geloofwaardig blijken. 

           Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren

  (waarna allen zingen:)

  Kyrie 

  Voorafgegaan door een Kyriegebed, 

  eindigend met Kyrie eleison.

  Gloria 

   

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: ….  Door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

   

  de Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zingen Psalm: 23B : 1,2 en 5  

   

  Eerste lezing: Ezechiël 34:20-31

   

  Zondagslied   320 geheel (1-5)

   

  V: aankondiging van het Evangelie (staan)

  V: Psalmwoord:

  Loof de Heer, want Hij is goed.

  Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.

  Halleluja!

  A:

   

   

  Evangelielezing Mattheus 22:34-46

  Lofzang

   

  Credo : 340B (staan)

  Verkondiging

  Lied: 671  geheel (1-5)  (naar cantate BWV 169)

   

  Gebeden en zegen

  collecte en naar voren brengen voorbedenboek          

  tevens orgelspel: BWV 169 Gott soll allein mein Herze haben – aria “Stirb in mir.”

  Gebed over de gaven

  Voorbeden met de gezongen acclamatie:

  C:\Users\Home\Documents\Accalamties bij de voorbeden\78 Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.tif

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

  Lied voor de zegen (staande)  838 geheel (1-4)

  Zegen

  A:

   

  Orgel-naspel: BWV 676 Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

   

  Voorganger: drs.Hans Bas Val

  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch

  Lector: Dorine Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Camera: Mies Langelaar

  Koster:   Greet Postema-van den Berg

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

  www.luthersrotterdam.nl/gift 

  of scan deze QR-code met uw 

  smartphone.

   

 • 1 okt 2023 - 10:30

  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

   

  Orde van dienst 

  voor de zeventiende zondag na Trinitatis

  1 oktober 2023

   

   

  De voorganger van vandaag, ds. Wim van Beek, was van 1977-1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid)

  Voorbereiding 

  Orgelspel BWV 653 “Schmücke dich, o liebe Seele”

  Klokluiden 

  Lied 280: 1, 4, 5, 6

   

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

   

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven.

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm 

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde (Antifoon uit Psalmen 84: 10)

   

  Zingen Psalm 84: 1, 4, 6

   

  V: O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  Gloria 

  V: Gloriagebed

     

    

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: …. door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen 

  de Schriften gelezen en gezongen

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied met de kinderen, én de groten

  Lied 991: 1, 2, 7    De eersten zijn de laatsten

   

  Na dit lied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

   

  Eerste lezing Efeziërs 4: 1-6

   

  Zondagslied 117a Gij volken looft de Heer

   

  Aankondiging van het Evangelie (gemeente gaat staan)

   

  Halleluja (gezongen door de voorganger)

  Psalmwoord Gij die de Heer vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is uw hulp en schild.

  Halleluja (gezongen door allen) 

   

   

  Evangelielezing Lucas 13: 35 – 14:6

   

  Lofzang

   

  Verkondiging 

   

  Lied 756: 1,2,3,6,7 Laat komen Heer uw rijk

   

  Viering Avondmaal

   

  Collecte en naar voren brengen voorbedenboek, tevens orgelspel

  G.A. Homilius - Schmücke dich, o liebe Seele

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden met de gezongen acclamatie (Lied 368 J):

  Afbeelding met tekst, Bladmuziek, muziek</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

  Stil gebed

   

  Lied 840 Lieve Heer, gij zegt ‘kom’

  (als gezamenlijk gezongen belijdenis bij de opgang naar het altaar)

   

  prefatie

  lofprijzing

  (eindigend met “…zingen wij met engelen en aartsengelen, de lof van uw heerlijkheid”)

   

  sanctus Lied 270 F Heilig, heilig, heilig

   

  Avondmaalsgebed, afgesloten met:

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei Lied 270 G Lam van God, O Christus

   

  Nodiging en uitdeling

   

  Tijdens de uitdeling klinkt G. Böhm - Vater unser im Himmelreich

   

  Vredegroet
   

  Na de uitdeling wensen we elkaar in de kring de vrede van Christus

   

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

   

  Dankzegging

  Lied voor de zegen (staande) 146c: 1, 3, 7 Alles wat adem heeft

   

  Wegzending

   

  Zegen

    

   

  Orgelspel J. Pachelbel - Var. Was Gott tut, daß ist wohlgetan

   

  Voorganger: ds. Wim van Beek

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lezingen: Hellen Blanca

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Camera: Joel Wildschut

  Kosteres:   Greet Postema-Van den Berg 

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 8 oktober. Met als voorganger Hans Bas Val.

   

  • Vandaag vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden gaan met ons in gesprek over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben.

 • 24 sep 2023 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  voor de zestiende zondag na Trinitatis

   

  24 september 2023

   

   

  Voorbereiding

  Orgelspel: Toccata in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

   

  Klokluiden

  Lied 670: 1, 2, 6 en 7

   

  Mededelingen en voorbereiding (staan)

   

  V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm, delen uit psalm 86

   

  V: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.

      U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

  A: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  V: U, Heer, mijn God,

  A: zal ik loven met heel mijn hart,

  V: uw naam voor eeuwig prijzen.

  A: Want U toont mij uw grote trouw,

  V: U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

  A: U, Heer, bent een God

  V: die liefdevol is en genadig,

  A: geduldig, trouw en waarachtig.

  V: Keer U tot mij en wees mij genadig.

  A: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.
      U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

              uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

  Kyrie

  V: Kyriegebed

  Gloria

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus onze Heer.

  A: Amen.

   

  De Schriften gelezen en gezongen

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 130a

   

  Eerste lezing: Daniël 9: 14-19

   

  Aankondiging van het Evangelie (staan)

   

  V: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn Naam. Halleluja.

   

  Evangelielezing: Lucas 7: 11-16

   

   

  Lied 608

   

  Prediking

   

  Lied 860

   

  Gebeden en zegen

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: Improvisatie

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Dankgebed in de vorm van Lied 218

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Wegzending en zegen

  Lied voor de zegen: Lied 239: 1, 3, 4 en 6 

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: Fuga in F, BuxWV 157 - D. Buxtehude

   

  Illustratie voorzijde: De opwekking van de zoon van de weduwe uit Naïn door Paolo Veronese.

   

   

  Voorganger: Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

  Lector: Juliette Kreuger

  Organist: Gerard van der Zijden

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Jaco Boersma

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief

   

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 1 oktober, met ds. Wim van Beek. Hij was van 1977 tot 1985 predikant van de Vaste Burchtkerk (Rotterdam-Zuid). In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
    

  • Op zondag 1 oktober vindt na de dienst een bijeenkomst plaats voor gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’. 

   Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de Lutherse Synode Maarten van der Wouden komen in de Andreaskerk langs om in gesprek te gaan over de toekomst van de Lutherse kerk in Nederland.

  De bijeenkomst gaat over de vraag hoe we het lutherse zichtbaar en vindbaar houden in de toekomst. Hoe zien en ervaren gemeenteleden dit, welke mogelijkheden - of onmogelijkheden worden gezien, welke ervaringen en welke zorgen zijn er. De input uit deze bijeenkomst wordt verwerkt in het plan van aanpak dat de synode aan het einde van dit jaar gereed wil hebben. We hopen op uw komst en inbreng.

Pagina's