Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 15 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 15 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze groet is Alleen het Geloof.
  Lied: 601, I Johannes 1:1-6, lied: 643: 1, 5, 7 en 9, Wir Glauben all an einen Gott, orgel
  en viool.

  Wij wensen u een gezegende zondag!

 • 8 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 8 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze zondag is Alleen de Genade
  Lied: 100a, Leviticus 25:1-13, lied 837: 2 en 4, Sonate IV J.L. Krebs, orgel en fluit.

  Wij wensen u een gezegende zondag! 

   

   

   

   

   

 • 1 aug 2021 - 10:30

  Op deze zondag 1 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Het thema voor deze groet is Alleen de Schrift
  Lied: 816: 1 en 4, Matteus 19:16-21, lied: 695, Fantasie C-mol. G.F Telemann.

  Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 31 jul 2021 - 12:55

  Op deze zondag 29 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Anreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 31 jul 2021 - 12:50

  Op deze zondag 22 augustus kunt u kijken naar een zondagsgroet uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag!

  Lied: 816: 1 en 4, Matteus 19:16-21, lied: 695, Fantasie C-mol. G.F Telemann

  aan deze zomergroet werkten mee: Lisa Hinfelaar, Francine Hoogerheijde, Sharon Winklaar, Annie Ruizeveld de Winter – de Vries, Niels Jan van der Hoek en zijn Andreasensemble in wisselende samenstellingen (o.a. Sannie de Jonge en Esther Papma) en Martin van Wijngaarden.

 • 25 jul 2021 - 10:30

  In deze dienst wordt overdacht hoe we uit geloof goede keuzen kunnen maken, door juist op dat geloof terug te vallen. Dat geeft moed, geeft kracht dicht bij God en elkaar te blijven.

   

  De overdenking wordt gecombineerd met’ programmatische muziek’. Namelijk: Biblische Sonate 1 Der Streit zwischen David und Goliath - Johann Kuhnau (1660-1722).

   

  Koraal uit de cantate voor de 8e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

   

  Ingangspsalm  27 b: 1, 4, 6 en 7

   

  Gesprek met de kinderen      

   

  Lied 25b     

   

  Evangelielezing: Matteüs 7:15-21

   

  Overdenking  Deze keer in combinatie met een Sonate van J. Kunau, over de strijd van David met Goliath ,

   

  Lied: Een lied voor moed voor onderweg - van vrees naar hoop -

   

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 418   

   

  Orgelnaspel: Laatste deel uit de sonate die ook bij de preek klonk: 8 Algemene vreugde 

   

  Voorganger: Martin van Wijngaarden

  Voorzang:                                                    

  Kerkenraadslid van dienst:      

  Lector:                                           

  Organist: Niels Jan van der Hoek

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 18 jul 2021 - 10:30

  In deze dienst worden de gelijkenissen over de 5 dan wel 7 broden   en vissen overdacht uit het evangelie van Markus.

   

  Orde van dienst:

   

  Orgelspel              

  Koraal uit cantate 187 voor de 7e zondag na Trinitatis van J.S. Bach

  Ingangspsalm  47 (delen)                      

  Eerste lezing: Jeremia 3:21-4:2

  Lied   90: 1 en 8

  Evangelielezing: Marcus 8:1-9

  Lied 392

  Verkondiging

  Zondagslied 995 ‘Vater unser im Himmelreich’

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 90A

  Orgelnaspel                                

   

  Voorganger: drs .Hans Bas Val

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francien Hoogerheijde

  Kerkenraadslid van dienst:      Hellen Blanca

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 11 jul 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor de Zesde zondag na Trinitatis, 11 juli 2021

   

  In deze korte dienst wordt overdacht:

  Wat betekent gerechtigheid? Is het een toestand van iets of iemand, die rechtvaardig is? Probeert een mens billijk en eerlijk te zijn, als iemand onder onrecht lijdt?

   

  Morgenlied (voorzang): 209

            

  Ingangspsalm  18

            

  Eerste lezing: Romeinen 6:3-11.

  Evangelielezing: Mattheüs 5:20-26.

        

  Loflied (voorzang): 351

  Verkondiging

  Preeklied (voorzang): 353

   

  Voor de zegen, - lied gezongen door allen: 611

  Orgelnaspel 

   

  Voorganger: ds. Marianne van der Meij-Seinstra

  Voorzang: Francine Hoogerheijde en Dorine de Koning

  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca

  Lector: Heidi den Hollander-Baartman

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 4 jul 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor

  de Vijfde zondag na Trinitatis

   

  In deze korte dienst gaan we op excursie naar lang vervlogen tijden. Tijden waar we niet helemaal vat op krijgen, maar hoe kan dat ook anders met het begin van alles en dus ook van de Bijbel. Overstijgt ons dat niet? Wat we wel weten: dát God de Eeuwige is.

   

  Orgelspel: Aria uit de Goldberg-variationen (variaties)

  Lied (voorzang): Lied 104: 1 en 2 met een gesproken antifoon

   

  Ingangspsalm  27 (delen)

  Eerste lezing door lector: Psalm 104:1-10, 24-35

  Evangelielezing door lector: Lucas 5:1-11

  Voorzang Lied 322

  Verkondiging

   

  Lied 352: 1, 2, 6 en 7

  Voorzang: 1, 2 en 7, samenspraak: 6

  Voor de zegen, lied gezongen door allen: 977

  Orgelnaspel: Triosonate V in C, 1 allegro J.S.Bach

   

  Voorganger: Vrouwkje HJinten

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Albert de Haaij

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Andries Ponsteen

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

 • 27 jun 2021 - 10:30

  Orde van dienst voor

  de Vierde zondag na Trinitatis

  27 juni 2021

   

  In deze korte dienst wordt overdacht de versie van Lucas over de Bergrede, tevens wordt aandacht geschonken aan de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) en de gedenkdag van de Augsburgse Confessie (25 juni)

   

  Orgelspel D. Cimarosa, Sonaten in C, a en G      

  Lied 8a

  Ingangspsalm  27 (delen)

  Eerste lezing: Handelingen 19: 1-7

  Zingen: 522: 1, 4 en 5  (Luther)

  Evangelielezing:  Lucas 6:36-42

  Credo in de versie van Luther, lied

  Verkondiging

  Zondagslied 675 geheel (1-2)

  Voor de zegen, lied 838

  orgelnaspel: J.S.Bach, Wir glauben all an einen Gott

   

   Voorganger: Hans Bas Val

  Voorzang: Francine Hoogerheijde en Helena Baartman-Siivonen

  Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld- Dettmeijer

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter – de Vries

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Jan Dirk Schouten

 • 20 jun 2021 - 10:30

  In deze korte dienst overdenken we ons zoeken, verliezen en vinden; en onze wijze van oordelen.

   

  Orgelspel: Lothar Graap - Concertino in A - Allegro/Andante /Zetting zondagslied

  Lied (voorzang): Lied 819

  Ingangspsalm  25d gesproken

  Eerste lezing: Jesaja 30: 15-18

  Evangelielezing:  Lucas 15:1-10

  Lied 23C: 1, 2, 3

  Lied 928

  Voor de zegen, lied 858

  Orgelnaspel:  Bach/Vivaldi Concerto in C - Allegro BWV 594

   

  Voorganger: ds Ilse Hogeweg

  Voorzang: Francine Hoogerheijde  en Mies de Vries-Langelaar

  Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening:  Jan Dirk Schouten

   

  Collecte: u kunt digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift

 • 13 jun 2021 - 10:30

  Orde van dienst:

  Orgelspel              

  Morgenlied (voorzang): 209

  Ingangspsalm  18

  Eerste lezing: Efeziërs 4:32 t/m 5:1 en 2

  Evangelielezing:  Lucas 14:16-24

  Lied voor de preek: 612

  Zondagslied: 382

  Voor de zegen, een slotlied: 423

  Orgelnaspel                                

   

  Voorganger: ds. Marianne van der Meij - Seinstra

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Dorine de Koning

  Kerkenraadslid van dienst:     

  Lector:                                           

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

  Camerabediening: Sheila Lont

 • 6 jun 2021 - 10:30

  In deze korte dienst wordt Jezus’ gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus overdacht 

   

  Voorganger: ds Rinze Marten Witteveen

  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Mies de Vries-Langelaar

  Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter

  Lector: Mies de Vries-Langelaar

  Organist: Niels Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema

   

  orgelvoorspel: 

  Fantasia in d, A. van den Kerckhoven en

  Selig sind die aus erbarmen, J.S. Bach

  ingangspsalm: 13b

  lezingen: Micha 6, 1-8 en Lucas 16: 19-31

  liederen: 211: 1,2, 313: 1,5, 967: 1,2,6,7

  orgelnaspel: Kommst du Jesu nun, vom Himmel Herunter (uit cantate: Lobet den Herren, BWV650)

 • feest van de Drie-eenheid

  30 mei 2021 - 10:30

  Voorganger                                      Jan Janssen

  Voorzang:                                         Lisa Hinfelaar

  Kerkenraadslid van dienst:            Jeroen van Velzen

  Lector:                                               Sheila Lont

  Organist:                                           Niels Jan van der Hoek

   

  Ingangspsalm  8c

  lezingen uit: Exodus 3:1-6 en Johannes 3:1-8

  liederen: LB 210,1+2, LB 704,1-3, 835,1+3+4

  orgelnaspel: J. Haydn Orgelconcerto I, deel I. Moderato

   

 • 23 mei 2021 - 10:30

  Voorganger: ds Trinette Verhoeven
  Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca
  Lector: Heidi den Hollander Baartman
  Organist: Niels Jan van der Hoek
  Voorzang: Mies Langelaar en Lisa Hinfelaar
  Kosteres: Greet Postema
  Deurwacht:  Arjen de Vries

 • 16 mei 2021 - 10:30

  Voorganger                                      Hans Bas Val

  Kerkenraadslid van dienst:            Bas Ruizeveld de Winter

  Lector:                                               Andries Ponsteen

  Organist:                                           Niels Jan van der Hoek

  Voorzang:                                         Dorine de Koning en Lisa Hinfelaar

  Kosteres:                                          Greet Postema

  Blokfluit:                                           Christien Mudde

 • 9 mei 2021 - 10:30

  Deze dienst heet zondag bidt, maar juichen mag ook. Juichen is misschien wat betreft de actualiteit nog wat te vroeg, wat niet wil zeggen dat we met de liturgie van deze zondag de hoop mogen koesteren om de adem te vinden die ons in beweging wil zetten naar het de vrijheid waar we allemaal zo naar uitzien. De psalm voor deze zondag is psalm 66: Breek aarde uit in jubelzangen.

  Voorganger: Ds. Vrouwkje Dees-Hinten
  Kerkenraadslid van dienst:: Ann Lemmers
  Lector: Heidi den Hollander
  Organist:    Niels Jan van der Hoek
  Voorzang: Lisa Hinfelaar en Francine Hoogerheijde

 • Zondag Zingt

  2 mei 2021 - 10:30
  Zondag Zingt, 2 mei 2021 

  Deze dienst heet zondag Zingt, we buigen ons over wat het zingen waard is. En dat in tijden dat we niet samen kunnen zingen. We stellen in deze periode van Psalmen tussen Pasen en Pinsteren, vandaag psalm 98 centraal.
   
  lezingen: Galaten 5:13-26 en  Johannes 14:15-27

   

  Voorganger: Rinze Martin Witteveen
  Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch
  Lector: Arnold Filius
  Organist: Niels Jan van der Hoek
  Voorzang: Lisa Hinfelaar

 • Kerkdienst: Jubelt!

  25 apr 2021 - 10:30

  Dienst met
  lezingen: Genesis 1:9-12 en Johannes 16:16-23a
  zang: door Lisa Hinfelaar: LB 67a, 343 en 652
  muziek: door Niels Jan van der Hoek: o.a. orgel: G. Böhm ‘Vater unser in Himmelreich’ en op de Muselaar: G. van Steenwick ‘Serband’

 • 11 apr 2021 - 10:30

  Op deze zondag Quasi modo geniti kunt u kijken naar een video uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag! 

 • 4 apr 2021 - 10:30

  Op Paasmorgen kunt u kijken naar een video uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende viering!

 • 2 apr 2021 - 19:30

  Op deze Goede Vrijdag kunt u kijken naar een video uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende viering!

 • 1 apr 2021 - 19:30

  Op deze Witte Donderdag kunt u kijken naar een video uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende viering!

 • 28 mrt 2021 - 10:30

  Op deze zondag Palmarum kunt u kijken naar een video uit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag!

 • 21 mrt 2021 - 10:30

  Op deze zondag Judica kunt u kijken naar een video vanuit de Andreaskerk. Wij wensen u een gezegende zondag!

Pagina's