Uitzending gemist

U kunt bijdragen aan de collecte: direct via iDeal-betaallink of via bankrekeningnummer 

 • 16 jun 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  de derde zondag na Trinitatis

   

  16 juni 2024

   

  Het leven is een zoektocht, er wordt naar ons gezocht. Wat is de vindplaats?

   

  Orgelspel: C.Ph.E. Bach - WQ 50 “Sechs Sonaten und Reprisen” (1766) II Adagio, III Allegro

   

  Klokluiden

   

  Zingen: Lied 84: 1 en 2

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 25) met antifoon

   

  V: Keer u tot mij en wees mij genadig

    ik ben alleen een ellendig

  A: Zie mijn nood en vergeef mij

  V: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd

  A: leer mij uw paden te gaan.

  V: Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij

  A: want u bent een God die mij redt. Op U blijf ik hopen.

  Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen een ellendig. Zie mijn nood en vergeef mij

   

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

  Gemeente zingt alle drie de regels:

   

  Gloria (allen)

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 994

   

  Eerste lezing: Jesaja 30: 15-18

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten wij indien mogelijk staande horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 15: 1:10’

   

  V: Psalmwoord: “Overvloedige vreugde is in uw nabijheid,

  voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

  Halleluja!”

   

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 343 (staan)

  Zingen: Lied 834

   

  Verkondiging

   

  Zingen: Lied 837

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: J.L. Krebs - Jesu bleibet meine Freude

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied: 422 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 529 trio sonate V in C - I. Allegro

   

   

  Voorganger: Ds. Elbert Grosheide

  Kerkenraadslid van dienst: Wout Kroesbergen

  Lector: Dorine de Koning

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 23 juni. Met als voorganger Rachel Wardenaar (lid lutherse synode en predikant-in-opleiding).

   Volgende week vieren we na de dienst ons gemeentefeest Luthers Bruiloft, als sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst en een leuk programma in de tuin van de Andreaskerk.

   Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappelsalade of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van te voren door (aan kosteres Greet Postema of aan Lianda Groeneveld via ouderlingen@luthersrotterdam.nl).

   Eindtijd: zolang het gezellig blijft!
    

 • 9 jun 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  de tweede zondag na Trinitatis

   

  9 juni 2024

   

   

  Welkom in deze dienst, met als thema ‘thuiskomen’.
  Met het bekende schilderij
  ‘Terugkeer van de verloren zoon’
  (Rembrandt van Rijn) 

  Orgelspel: (kleine orgel) 

  C.Ph.E. Bach - WQ 55 “Sechs Sonaten und Reprisen” 1776 

  Sonate I 

   

  Klokluiden

   

  Lied 280 (alle verzen)

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (Psalm 18:2-3,7) met antifoon (Psalm 18:19b,20)

   

  V: De HEER was mij tot steun; Hij leidde mij weg uit de nood

  A: en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

   

  V: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER mijn rots, 

  A: mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, 

  V: bij u kan ik schuilen, mijn schild, 

  A: kracht die mij redt, mijn burcht. 

  V: In mijn nood riep ik tot de HEER, 

  A: ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

  V: In zijn paleis hoorde hij mijn stem, 

  A: mijn roepen bereikte zijn oren.

   

  A: De HEER was mij tot steun; Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

   

   

  Kyrie

  V: Kyriegebed

   

  (gemeente zingt alle drie de regels)

   

  Gloria (gemeente zingt alle drie de regels)

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 382

   

  Eerste lezing:  Psalm 84

   

  Lied 276: 1 en 2

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Lucas 15: 11-32’

   

  V: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja. (Psalm 18:3a)

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 340 b (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 839 (alle verzen) 

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 825 Partita I - Praeludium

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 419 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: W.A. Mozart - KV 594 Fantasia in f - II. Allegro 

   

  Voorganger: Gerarde de Jong

  Kerkenraadslid van dienst: Arnold Filius

  Lector: Juliette Kreuger

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Joël Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 16 juni. Met als voorganger ds. Elbert Grosheide (voormalig predikant Bergsingelkerk)
    

  Op zondag 23 juni vieren we ons gemeentefeest Luthers Bruiloft, als sluiting van het seizoen met een feestelijke dienst en een leuk programma in de tuin van de Andreaskerk.
  Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappelsalade of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van te voren door (aan kosteres Greet Postema of aan Lianda Groeneveld via ouderlingen@luthersrotterdam.nl).

  De dienst is van 10.30 uur tot circa 11.45. Daarna volgt de rest van het programma. Eindtijd: zolang het gezellig blijft!
   

 • 2 jun 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  Eerste zondag na Trinitatis

   

  2 juni 2024

   

  Afbeeldingsresultaat voor lutherroos

   

  “Zoals Jezus in het evangelieverhaal (Markus 2:23-3,6) ziet dat het goed is dat zijn leerlingen op hun sabbatwandeling onbezorgd plukken van het graan, door God gegeven. En zoals Jezus ziet dat het goed is iemands verdorde hand te genezen op de sabbat, zodat deze sabbat voor hem het begin van nieuw leven wordt.”

   

  Orgelspel: BWV 988 “Goldberg Variationen” Aria met enkele variaties

   

  Klokluiden

   

  Lied 216 (alle verzen)

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 13) met antifoon (Psalm 13:6a)

   

  V: Ik vertrouw op uw liefde:

  mijn hart zal juichen omdat U redding brengt

   

  Zingen Psalm 13 (alle verzen)
  (allen herhalen de antifoon, na het zingen van de psalm)

   

  A: Ik vertrouw op uw liefde:

  mijn hart zal juichen omdat U redding brengt

   

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

   

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Lied 848 (alle verzen) 

   

  Eerste lezing: 2 Korintiërs 4:5-12

   

  Zondagslied: Lied 671 (alle verzen)

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Marcus 2:23-3:6’

   

  V: Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,

  zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. Halleluja. (Psalm 138:4)

   

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 341 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 838 (alle verzen)

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: BWV 988 Goldberg Variationen - Var. 13

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 425 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: C.Ph.E. Bach - uit “Wurthembergische Sonaten” - Sonate I in a - Moderato

   

   

  Voorganger: Ilse Swart

  Kerkenraadslid van dienst: Mies Langelaar

  Lector: Arjen de Vries

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Jaco Boersma

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 9 juni. Met als voorganger Gerarde de Jong (kerkelijk werker uit Oudenbosch).
    

 • 26 mei 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  zondag Trinitatis

   

  26 mei 2024

   

   

  Roeping van de profeet Jesaja
  (M. Chagall, 1968)

   

   

  Orgelspel: S. Scheidt - O Lux, beata Trinitas

   

  Klokluiden

   

  Lied 217: 1,2 en 5 

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 8) met antifoon (Tobias 12:6)

   

  V: “Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid en de ondeelbare Eenheid: wij loven Haar, omdat zij ons barmhartigheid heeft bewezen.”

   

  Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3 en 8

   

  Allen herhalen de antifoon:

  A: “Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid en de ondeelbare Eenheid: wij loven Haar, omdat zij ons barmhartigheid heeft bewezen.”

   

   

  Kyrie

  V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

   

  Gloria

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

   

  Gesprek met de kinderen

   

  Zondagslied: Lied 302

   

  Eerste lezing: Jesaja 6: 1-8

   

  Lied 103c 1 en 5

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

   

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze zondag, dat we vinden bij: Johannes 3: 1-15.

   

  V: Het is goed God te loven en Zijn naam te verheerlijken door vol ontzag van zijn werken te getuigen. Halleluja. (Psalm 8)

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Credo Lied 342 (staan)

   

  Verkondiging

   

  Lied 305

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgelspel: 

  J.G. Walther - Nun bitten wir den Heiligen Geist

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: Lied 704 (staan)

   

  Zegen

   

  Orgelmuziek: BWV 676 Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

   

  Voorganger: Ds. Jacobine Scholte-De Jong

  Kerkenraadslid van dienst: Rudi Ruigendijk

  Lector: Evelien van Zoelen-Haas

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Sheila Lont

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

   Woont u straks om 12.30 uur de voorstelling Bach Luther Cellosuites bij? Eet dan gerust eerst een broodje mee.
    

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op 2 juni, de eerste zondag na Trinitatis. Met als voorganger Ilse Swart (predikant in opleiding).
    

 • 19 mei 2024 - 10:30

  Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

  Lutherse gemeente Rotterdam

   

  Orde van dienst

  Pinksteren

   

  19 mei 2024

   

   

  We zien een plaatje waarin de beelden over elkaar heen tuimelen. Zo is Pinksteren ook wel een feest waarin heel veel gebeurt. Maar de kern is: wij mogen veranderen van toeschouwers in deelnemers, meegenomen door de stroom van de Geest. Mooi en passend dat er deze morgen ook een Doopgedachtenis plaatsheeft!

   

   

  Orgelspel: S. Karg-Elert: O durchbrecher alle Bände

  Orgel/Hobo: J.L. Krebs Fantasia in F

   

  Klokluiden

   

  Lied 672: 1, 4, 5, 7 ‘Kom laat ons deze dag’          (staan)

   

  Mededelingen

   

  VOORBEREIDING

   

  Voorbereiding door kerkenraadslid (staan)

  V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  A: Amen

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

  A: en laat ons weer in vrede leven 

  V: Amen.

   

  Ingangspsalm (uit Psalm 68) met antifoon

   

  V: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

  A: Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. (Wijsheid 1:7)

   

  V: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen

  A: zijn haters vluchten als Hij verschijnt.

  V: Geprezen zij de ENE, dag aan dag

  A: deze God draagt en redt ons.

   

  A: De geest van de ENE vervult de hele wereld;

    Hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.

   

   

  Kyrie

  V: Kyrie-oproep

  Na een Kyriegebed, eindigend met Kyrie eleison.

   

   

  Gloria: Lied 149: 1, 2 ‘Halleluja! laat opgetogen’

   

  HET WOORD - DE SCHRIFTEN

   

  Groet

   

  Zondagsgebed

  V: … door Jezus Christus, onze Heer.

  A: Amen.

  Gesprek met de kinderen

   

  Met de kinderen zingen we:

  Lied 683: 1 en 3 ‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’

   

  Eerste lezing: Handelingen 2:1-11

   

  Zingen ‘Halleluja! Prijze Masra’

  Vertaling: Halleluja! Prijs de Heer voor altijd, prijs Hem uw leven lang.

   

  Liebisoema no kan helpi, Een mens kan u niet helpen omdat het

  Dem no jeri, dem no si; de Here is die vanuit Zijn alwetendheid

  Ma mi Masra si en jeri, ziet en weet wat u nodig hebt.

  Hem de kom vo helpi mi. Zo schiet Hij u te hulp.

   

  Te mi de na zondoenootoe, Wanneer ik vanwege mijn zonde

  Mi de zoekoe helpi toe; in een diepe put zit en ik redding zoek,

  No wan soema man vo helpi: is er geen mens die mij helpen kan,

  Masra helpi mi vo troe. is het weer de Heer die mij te hulp schiet.

   

  Mi boen Masra mi sa prijze, Voor altijd zal ik deze goede God loven,
  Mi sa gi hem bigi nem: prijzen en verhalen over zijn grootheid:
  Halleluja mi sa singi Halleluja blijf ik zingen
  Nojaso en aletem. mijn leven lang.

   

  Vertaling door Linda Profijt (Maarten Luther Kerk - Paramaribo, Suriname)

   

  Lezing uit het Evangelie (staan)

  V: ‘Laten we horen naar het Evangelie van deze Pinksterdag, 

  dat we vinden bij: Johannes 14:23-26’

   

  V: Halleluja. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. Halleluja. (Psalm 104:30)

   

  Lezing van het Evangelie door de lector

   

   

  Lied 670: 1, 3 en 7   Kom Schepper God, o heilige Geest   (staan)

   

  Verkondiging

   

  DOOPGEDACHTENIS

   

  Psalm 42: 1, 2 en 3

   

  Opening en voorstellen

   

  GEBED

   

  Lezing uit Romeinen 6:1-11 door de voorganger

   

  Vragen waarmee wij ons geloof belijden (staan)

   

  V: Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?

  A: Ja, dat wil ik.

   

  V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?

  A:Ja, dat wil ik.

   

  V: Wilt u ieder juk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

  A: Ja, dat wil ik.

   

  V: Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

  A: Ja, ik geloof.

   

  V: Gelooft u in Jezus Christus,

  zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

  die ontvangen is van de heilige Geest,

  geboren uit de maagd Maria,

  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

  is gekruisigd, gestorven en begraven,

  neergedaald in het rijk van de dood,

  op de derde dag opgestaan van de doden,

  opgevaren naar de hemel,

  en zit aan de rechterhand van God,

  de almachtige Vader,

  vanwaar Hij komen zal om te oordelen

  de levenden en de doden?

  A: Ja, ik geloof.

   

  V: Gelooft u in de heilige Geest;

  gelooft u de heilige katholieke Kerk,

  de gemeenschap van de heiligen;

  de vergeving van de zonden,

  de opstanding des vleses,

  en het eeuwige leven?

  A: Ja, ik geloof.

   

  Doopgedachtenisvragen

   

  Vraag aan de gemeente

  V: Gemeente, wilt u Ashley naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

  A: Ja, dat willen wij.

   

  Vragen aan de peetouders

   

  WATERHANDELING

   

  HANDOPLEGGING
   

  VERWELKOMING (staan)

  V: Gemeente, draag Ashley die vandaag haar doopgedachtenis heeft afgelegd en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

  A: Welkom, kind van God,

  welkom in de kerk van Christus,

  wereldwijd en in ons midden.

   

  Lied 839: 1, 3 en 4

   

  GAVEN EN GEBEDEN

   

  Collecte en naar voren brengen van het voorbedenboek.
  Tevens orgel/hobo: D. Buxtehude - BuxWV 199 “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott”

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Gebed over de gaven

   

  Voorbeden

  Met de volgende acclamatie:

  Stil gebed

   

  VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

  Tafelgebed Lied 403c: ‘Van alle dagen deze morgen’ gezongen door de voorgangers, sopraanzangeres (koor-partij) en allen.

  Afgesloten met:

  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

   

  Agnus Dei

   

  Nodiging en uitdeling

  Vooraan in de kerk ontvangt u brood en wijn. Aan de kanselzijde ontvangt u wijn uit een kleine beker, aan de andere zijde uit de grote beker. Na het ontvangen van brood en wijn vormen we een kring door de hele kerk heen, en sluiten we in die kring de dienst af.

   

  Muziek tijdens de uitdeling: 

  Orgel/Hobo: G.F. Kaufmann - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

  Orgel: G. Hanff - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

  Vredegroet
  Na de uitdeling wensen we elkaar de vrede van Christus

  V: De vrede van de Heer zij met u

  A: Amen

  V: geven wij elkaar een teken van vrede

   

  Dankzegging

   

  WEGZENDING EN ZEGEN

   

  Lied voor de zegen: 

  Lied 706: 1 en 4 Dans mee met Vader, Zoon en Geest     (staan)

  Wegzending

  Zegen

   

  Orgelmuziek: G. Böhm - trio Freu dich sehr o meine Seele (psalm 42)

   

  Volgende week zondag 26 mei om 12.30 uur
  (na de dienst) in de Andreaskerk: 

  de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’. 

   

  Toegang gratis! Aanmelden kan vandaag via de intekenlijst.
  Of digitaal via bachluther.nl

   

  Op de intekenlijst kunt u laten weten of u ook een broodje mee-eet!

  Voorganger: ds. Fulco Timmers en prop. Helen Florijn

  Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen

  Lector: Annie Ruizeveld de Winter - de Vries

  Organist: Niels-Jan van der Hoek

  Kosteres: Greet Postema-van den Berg

  Camerabediening: Mies Langelaar

  Kinderkerk: Anca Wildschut

   

   

  Collecte is ook digitaal mogelijk via www.luthersrotterdam.nl/gift
  of scan deze QR-code met uw smartphone.

   

  Op de collectepagina van onze website staan tegenwoordig twee donatie-buttons: voor de collecte van Diaconie en Kerkbeheer.
   

  • Na de dienst is er koffie, thee en fris, allen van harte welkom!

  • Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte worden gehouden, dan kan dat via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief
    

  • De volgende dienst in deze kerk is op zondag 26 mei - Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. Met als voorganger ds. Jacobine Scholte de Jong. Na afloop van die dienst is er de muzikale theatervoorstelling ‘Bach Luther Cellosuites’.
    

Pagina's