21ste Zondag na Trinitatis

zondag, 6 november, 2022 - 10:30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lutherse gemeente Rotterdam Afbeeldingsresultaat voor PKN logo

 

Orde van dienst voor 

de op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar

6 november 2022

 

 

Vandaag lezen we teksten die stevig zijn, over ellende en een nieuwe tijd. Bij iedere lezing zingen we een lied. Lied 175 over een sterke stad, bij Jesaja. En 726,een visoen van vreugde bij het evangelie. Het zijn liederen die ons helpen om van een ‘afstandje ‘te kijken naar ons leven op een wereld die voor velen onrustig en soms gevaarlijk gezien en ervaren wordt. We houden vast aan het goddelijke prespectief: dat de genade zal overwinnen!

 

Voorbereiding

         Orgelspel Ach Gott, vom Himmel sieh darein, Johann Nicolas Hanff

 

         Klokluiden 

 

Morgenlied lied 217: 1, 4 en 5

 

  mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid    (staan)

V: In de naam van de Vader en de Zoon 

     en de Heilige Geest

A: Amen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

A:   en laat ons weer in vrede leven.

V:   Amen. 

   

Ingangspsalm (uit psalm 85)

v: Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.

    U hebt mij behoed voor het zinloze graf,

a: u hebt mijn zonden weggedaan.

v: U bent uw land genadig geweest, Heer, 

    U keerde het lot van Jacob ten goede.

a: God, onze helper, keer tot ons terug, 

    onderdruk uw afschuw van ons.

v: Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:

    zijn glorie komt wonen in ons land.

a: De Heer geeft al het goede:

    het land zal vruchten geven.

Allen herhalen de antifoon:

a: Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.

    U hebt mij behoed voor het zinloze graf,

    u hebt mijn zonden weggedaan.              

Kyrie 

V: Kyriegebed.

       

 

    Gloria

 

 

Groet

 

  Zondagsgebed

V: Door Jezus Christus onze Heer,

A: Amen.

 

de Schriften gelezen en gezongen

 

Gesprek met de kinderen 

 

Lied: 175

 

  Eerste lezing:  Jesaja 48:3-11

 

V:     Aankondiging van het Evangelie (staan)

V:     Halleluja. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 

zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Halleluja.

       A:

 

Evangelielezing: : Matteüs 24:15-28

A:

 

Lied: 726: 1, 5 en 6

 

  Verkondiging

 

    Lied: 755 

 

Gebeden en zegen

 

    Collecte en orgelspel: improvisatie

 

Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, 

     

Voor de zegen, lied 769: 1,2 , 5 en 6

 

V: zegen

A:

 

Orgelnaspel: Toccata in F, Johann Ludwig Krebs

 

Voorgangers: Erna van Wijngaarden-Raben

Martin van Wijngaarden

Kerkenraadslid: Ann Lemmers 

Lector: Susan Wong Loi Sing-Gunning

Organist: Gerard van der Zijden

Kosteres:   Greet Postema

Camerabediening: Mies de Vries-Langelaar

Illustratie voorop: Apocalyps, raam van Marc Mulder in Museum Catharijneconvent

Collecte: u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift 

of scan deze QR-code met uw 

smartphone.